Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 29: Dân cư xã hội châu Phi

Bài 1 trang 24 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào bảng số liệu dưới dấy, hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự gia tăng dân số châu Phi qua các năm:

Năm Dân số (triệu người)
1900 131
1950 223
2001 818

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 7

Biểu đồ gia tăng dân số của châu Phi qua các năm, giai đoạn 1900 – 2001

Bài 2 trang 24 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào lược đồ “Mật độ dân số và các đô thị lớn ở châu Phi”, em hãy:

Trình bày sự phân bố dân cư của châu Phi theo dàn ý sau:

Nơi dân sống đúc nhất

Nơi dân thưa thớt

Nơi rất ít người sinh sống

Nêu tên các đô thị lớn

Đô thị trên 8 triệu người

Đô thị từ 3 đến 5 triệu người

Lời giải:

Sự phân bố dân cư của châu Phi:

Nơi dân sống đúc nhất: dọc 2 bên bờ hạ lưu sông Nin, bờ phía Tây Bắc vịnh Ghi-nê, Nam Phi, hạ lưu sông Dăm-be-di, trung tâm đảo Mađagaxca,…

Nơi dân thưa thớt: phía Nam hoang mạc Xa-ha-ra và Trung Phi.

Nơi rất ít người sinh sống: hoang mạc Xa-ha-ra, bồn địa Ca-la-ha-ri,…

Nêu tên các đô thị lớn

Đô thị trên 8 triệu người: Lagôt, Cairô.

Đô thị từ 3 đến 5 triệu người: Caxablanca, Angiê, Alêcxanđria, Gidơ, Khactum, Kinsaxa, Giôhanexbua, Kêptao.

Bài 3 trang 24 Tập bản đồ Địa Lí 7: Em hãy cho biết sự bùng nổ dân số, về đại dịch AIDS, về xung đột tộc người ở châu Phi

Lời giải:

– Sự bùng nổ dân số:

+ Năm 2001, châu Phi có hơn 818 triệu dân, chiếm 13,4% dân số thế giới.

+ Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi cao nhất thế giới: 2,4% (năm 2001)

– Đại dịch AIDS: Vào năm 2000, hơn 25 triệu người châu Phi nhiễm HIV/AIDS, trong đó phần lớn là người trong độ tuổi lao động.

– Xung đột tộc người ở châu Phi: Châu Phi có nhiều tộc người, khác nhau về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tôn giáo và mâu thuẫn trong lợi ích. Sự mâu thuẫn giữa các tộc người trong từng nước và giữa các nước láng giềng với nhau, dẫn đến xung đột biên giới và nội chiến liên miên gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế – xã hội, tạo cơ hội để nước ngoài can thiệp.