Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Bài 1 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào lược đồ “Tự nhiên châu Đại Dương” và lát cắt địa hình của lục địa Ôxtrâylia trong SGK, em hãy điền tiếp nội dung phù hợp vào bảng dưới đây:

Khu vực Độ cao và đặc điểm của địa hình
Đồng bằng ven biển ………………………………………………………………………………………………
Dãy núi Đông Ôxtrâylia ………………………………………………………………………………………………
Đồng bằng Trung tâm Ôxtrâylia ………………………………………………………………………………………………
Cao nguyên Tây Ôxtrâylia ………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Khu vực Độ cao và đặc điểm của địa hình
Đồng bằng ven biển – Độc cao: dưới 200m

– Nhỏ hẹp, dốc dần ra biển

Dãy núi Đông Ôxtrâylia – Độ cao : 1000m – 2000m

– Sườn Đông dốc, sườn Tây thoải hơn

Đồng bằng Trung tâm Ôxtrâylia – Độ cao: Dưới 200m

– Tương đối rộng và bằng phẳng, có nhiều dòng sông, hồ, nhiều sông chảy theo mùa.

Cao nguyên Tây Ôxtrâylia – Độ cao trung bình khoảng 500m

– Bề mặt tương đối bằng phẳng

Bài 2 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào lược đồ “Hướng gió và lượng mưa ở Ôxtrâylia” dưới đây, em hãy:

Tô màu để phân biệt rõ: Gió Tín phong, gió mùa, gió Tây ôn đới.

Điền vào chỗ chấm (…) trên lược đồ tên các hoang mạc: Victoria Lớn, Sa Mạc Lớn và tên dãy núi Đông Ôxtrâylia

Dựa vào kết quả bài làm, nội dung SGK và vị trí của lục địa Ôxtrâylia, em hãy giải thích sự phân bố các hoang mạc và phân bố mưa ở lục địa này

Lời giải:

Tô màu để phân biệt rõ: Gió Tín phong, gió mùa, gió Tây ôn đới.

Điền vào chỗ chấm (…) trên lược đồ tên các hoang mạc: Victoria Lớn, Sa Mạc Lớn và tên dãy núi Đông Ôxtrâylia.

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 7

Dựa vào kết quả bài làm, nội dung SGK và vị trí của lục địa Ôxtrâylia, em hãy giải thích sự phân bố các hoang mạc và phân bố mưa ở lục địa này?

– Phân bố mưa:

+ Rìa phía Bắc và Đông Bắc có lượng mưa tương đối lớn, từ 1000 – 1500mm là nơi hoạt động của gió mùa và dòng biển nóng trên biển Timo và dòng nóng Đông Ôxtrâylia, khi vào sâu trong lục địa, lượng mưa giảm dần.

+ Duyên hải phía Đông có lượng mưa trung bình từ 500 – 1000mm do gió Tín Phong thổi qua dòng biển nóng Đông Ôxtrâylia mang theo nhiều ẩm. Khi vào đến lục địa, gặp dãy Đông Ôxtrâylia và gây mưa ở sườn Đông, khi sang đến sườn Tây thì giảm ẩm và trở nên khô nóng, ít gây mưa.

+ Gió Tây ôn đới thổi ở rìa phía nam lục địa theo hướng Tây Bắc, vốn có tính chất ẩm, nhưng khi thổi qua dòng biển lạnh Tây Ôxtrâylia thì ngưng tụ và gây mưa ngay ngoài khơi, khi vào đến lục địa thì bị giảm ẩm và ít gây mưa.

+ Sâu trong lục địa có lượng mưa thấp, dưới 500mm, do nằm trong khu vực áp cao chí tuyến, ít mưa và chịu ảnh hưởng của gió phơn.

– Phân bố hoang mạc: Hoang mạc chiếm toàn bộ diện tích nội địa của lục địa Ôxtrâylia và lan ra sát bờ biển phía Tây. Vì:

+ Lục địa Ôxtrâylia nằm trong áp cao chí tuyến nên nóng và ít mưa. Càng vào sâu trong lục địa, lượng mưa càng giảm, khí hậu khô hạn.

+ Dòng lạnh Tây Ôxtrâylia chảy sát ven bờ phía Tây.