Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa

Bài 1 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào số liệu trên lược đồ, hãy điền tiếp vào bảng dưới đây: 5 nước thải nhiều khí điôxít cacbon (CO2), 5 nước có lượng khí thải bình quân đầu người cao nhất ở đới ôn hòa.

STT Tên nước Lượng khí thải (Triệu tấn)
1 ………… …………
2 ………… …………
3 ………… …………
4 ………… …………
5 ………… …………
STT Tên nước Bình quân lượng khí thải theo đầu người (tấn/người)
1 ………… …………
2 ………… …………
3 ………… …………
4 ………… …………
5 ………… …………

Lời giải:

STT Tên nước Lượng khí thải (Triệu tấn)
1 Hoa Kì 5 228
2 Trung Quốc 3 006
3 Liên Bang Nga 1 547
4 Nhật Bản 1 150
5 Liên Bang Đức 884
STT Tên nước Bình quân lượng khí thải theo đầu người (tấn/người)
1 Hoa Kì 19,88
2 Cannađa 15,9
3 Liên Bang Đức 10,83
4 Liên Bang Nga 10,44
5 Anh 9,64

Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào nội dung SGK và những hiểu biết của bản thân, em hãy điền tiếp vào sơ đồ dưới đây để thấy rõ nguồn gây ô nhiễm chính của đới ôn hòa

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 7

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 7