Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa

Bài 1 trang 14 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào hình 15.3 trong SGK và lược đồ trên, em hãy điền tên một vài vùng công nghiệp lớn, một số trung tâm công nghiệp quan trọng ở đới ôn hòa vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây:

Các vùng công nghiệp lớn Một số trung tâm công nghiệp quan trọng
ĐỚI ÔN HÒA

Lời giải:

Các vùng công nghiệp lớn Một số trung tâm công nghiệp quan trọng
ĐỚI ÔN HÒA – Vùng Đông Bắc Hoa Kì

– Vùng Đông Nam Ôxtrâylia

– Vùng trung tâm nước Anh

– Vùng duyên hải Đông Bắc Trung Quốc

– Vùng Y-ô-cô-ha-ma – Ô-xa-ca (Nhật Bản)

– Môntrêan, Niu Ioóc, Tôrôntô,…

– Xitni, Menbơn,…

– Luân Đôn,…

– Thẩm Dương, Bắc Kinh, Thiên Tân,…

– Tôkiô, Yôcôhama, Ôxaca – Cô bê, …