Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 41: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ

Bài 1 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 7: Quan sát hình 41.1 trong SGK, em hãy cho biết:

Trung và Nam Mĩ gồm những phần đất nào

Nêu tên các biển và đại dương bao qunah Trung và Nam Mĩ

Lời giải:

Trung và Nam Mĩ gồm những phần đất: Eo đất Trung Mĩ, các quần đảo trong biển Ca-ri-bê và toàn bộ lục địa Nam Mĩ.

Các biển và đại dương bao qunah Trung và Nam Mĩ: Biển Ca-ri-bê, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương

Bài 2 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 7: Quan sát hình 41.1 trong SGK, em hãy mô tả địa hình Nam Mĩ theo thứ tự từ Tây sang Đông (gồm những dải núi, đồng bằng và sơn nguyên nào)

Lời giải:

Địa hình Nam Mĩ theo thứ tự từ Tây sang Đông gồm: Dãy Anđét chạy dọc bờ Tây lục địa; ở giữa là các đồng bằng rộng lớn: đồng bằng Ô-ri-nô-cô, đồng bằng Amadôn, đồng bằng La-pla-ta, đồng bằng Pam-pa; phía Đông là các sơn nguyên: sơn nguyên Guy-an, sơn nguyên Bra-xin.

Bài 3 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 7: Cấu trúc địa hình của Nam Mĩ và Bắc Mĩ khác nhau ở những điểm chính nào

Lời giải:

Cấu trúc địa hình của Nam Mĩ và Bắc Mĩ khác nhau ở những điểm chính:

– Phía Tây:

+ Bắc Mỹ: hệ thống núi cao Cooc-đi-e, chiếm gần 1/2 lục địa

+ Nam Mỹ: hệ thống núi Anđét đồ sộ, hẹp ngang, kéo dài

– Ở giữa:

+ Bắc Mĩ: Đồng bằng trung tâm có địa hình cao ở phía bắc và tây bắc, thấp dần xuống phía nam và tây nam.

+ Nam Mĩ: Gồm nhiều đồng bằng nối tiếp nhau, chủ yếu là các đồng bằng thấp.

– Phía Đông:

+ Bắc Mĩ: gồm sơn nguyên trên bán đảo La-bra-đô và dãy núi cổ A-pa-lát

+ Nam Mĩ: gồm các sơn nguyên Guyan và Braxin

Bài 4 trang 36 Tập bản đồ Địa Lí 7: Sắp xếp các ý ở cột A với cột B sao cho đúng

A B Sắp xếp ở A và B
1. Eo đất Trung Mĩ

2. Quần đảo Ăngti

3. Phía tây Nam Mĩ

4. Phía đông Nam Mĩ

5. Trung tâm Nam Mĩ

a, Có dãy núi trẻ Anđét cao và đồ sộ chạy từ Bắc xuống Nam

b, Có các đồng bằng rộng lớn, nhất là đồng bằng Amadôn

c, Nơi tận cùng của dãy Cooc-đi-e có nhều núi lửa

d, Vòng cung gồm vô số các đảo bao quanh biển Cari bê

e, Gồm các sơn nguyên: Braxin, Guyan

3 – a

………………………

………………………

………………………

………………………

Lời giải:

A B Sắp xếp ở A và B
1. Eo đất Trung Mĩ

2. Quần đảo Ăngti

3. Phía tây Nam Mĩ

4. Phía đông Nam Mĩ

5. Trung tâm Nam Mĩ

a, Có dãy núi trẻ Anđét cao và đồ sộ chạy từ Bắc xuống Nam

b, Có các đồng bằng rộng lớn, nhất là đồng bằng Amadôn

c, Nơi tận cùng của dãy Cooc-đi-e có nhều núi lửa

d, Vòng cung gồm vô số các đảo bao quanh biển Cari bê

e, Gồm các sơn nguyên: Braxin, Guyan

3 – a

5 – b

1 – c

2 – d

4- e