Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 28: Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi

Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào lược đồ hình 27.2 và nội dung SGK, em hãy điền tiếp vào bảng sau nội dung phù hợp:

Tên các môi trường Phân bố
Xích đạo ẩm ………………..
Địa Trung Hải ………………..

Lời giải:

Tên các môi trường Phân bố
Xích đạo ẩm Chiếm một dải hẹp dọc hai bên Xích đạo, gồm bồn địa Công-gô và miền duyên hải phía bắc vịnh Ghi-nê
Địa Trung Hải Gồm 2 dải hẹp ở phía Tây Bắc Phi và cực Nam châu Phi

Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 7: Các dòng biển lạnh có ảnh hưởng như thế nào đối với sự hình thành các hoang mạc ở châu Phi.

Lời giải:

Các dòng biển lạnh có ảnh hưởng đến sự hình thành các hoang mạc ở châu Phi:

– Các dòng biển lạnh với tính chất lạnh, khô ngăn cản sự bốc hơi hình thành mưa.

– Mặt khác, các khối khí ấm và ẩm thổi từ biển vào lục địa, khi thổi qua các dòng biển lạnh chảy sát ven bờ thì ngưng tụ và gây mưa ngay ngoài khơi, khi thổi vào trong đất liền độ ẩm giảm và không gây mưa.

Chính vì vậy, các hoang mạc ở châu Phi hình thành ngay ven biển.

Bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào các biểu đồ A, B, C, D trang 88 trong SGK, em hãy hoàn thành bảng sau:

Biểu đồ Đó là địa điểm đã đánh số nào trên lược đồ hình 27.2 Đại diện cho môi trường
A
B
C
D

Lời giải:

Biểu đồ Đó là địa điểm đã đánh số nào trên lược đồ hình 27.2 Đại diện cho môi trường
A 3. Lum-bu-ba-si Môi trường nhiệt đới Nam bán cầu
B 2. Ua-ga-đu-gu Môi trường nhiệt đới Bắc bán cầu
C 1. Li-brơ-vin Môi trường xích đạo ẩm
D 4. Kêp-tao Môi trường Địa Trung Hải

Bài 4 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong bài thực hành, em hãy hoàn thành tiếp bảng sau:

Biểu đồ Lượng mưa Nhiệt độ Mùa mưa
Trung bình năm Biên độ năm
A ……………………. …………………… Tháng cao nhất …………………… Tháng thấp nhất …………………….. ……………………… Tháng cao nhất …………………….. Tháng thấp nhất Từ tháng……. đến tháng…..
B
C
D

Lời giải:

Biểu đồ Lượng mưa Nhiệt độ Mùa mưa
Trung bình năm Biên độ năm
A 1244mm 265mm

Tháng cao nhất

0mm

Tháng thấp nhất

12o 25o

Tháng cao nhất

13o

Tháng thấp nhất

Từ tháng 11 đến tháng 3
B 897mm 290mm

Tháng cao nhất

0mm

Tháng thấp nhất

13o 35o

Tháng cao nhất

22o

Tháng thấp nhất

Từ tháng 5 đến tháng 9
C 2592mm 420mm

Tháng cao nhất

20mm

Tháng thấp nhất

6o 28o

Tháng cao nhất

22o

Tháng thấp nhất

Từ tháng 10 đến tháng 5
D 506mm 85mm

Tháng cao nhất

10mm

Tháng thấp nhất

12o 22o

Tháng cao nhất

10o

Tháng thấp nhất

Từ tháng 4 đến tháng 9