Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 49: Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 7: Quan sát kĩ lược đồ trên và kết hợp với nội dung SGk, hãy cho biết:

Ôxtrâylia và Niu Dilen có các ngành sản xuất chính nào?

Nhận xét và giải thích về sự phân bố các ngành sản xuất ở Ôxtrâylia

Lời giải:

Ôxtrâylia và Niu Dilen có các ngành sản xuất chính:

– Nông nghiệp: Trồng trọt (lúa mì, cây ăn quả cận nhiệt: cam, chanh, nho…), chăn nuôi (bò, cừu)

– Công nghiệp: Khai thác khoáng sản, cơ khí, dệt may, thực phẩm, hóa chất, luyện kim,…

Nhận xét và giải thích về sự phân bố các ngành sản xuất ở Ôxtrâylia:

– Các ngành sản xuất ở Ôxtrâylia phân bố rất không đồng đều, phần lớn các ngành tập trung ở duyên hải phía Đông và phía Nam.

– Có sự phân bố như vậy vì: Phần lớn diện tích Ôxtrâylia là hoang mạc, khí hậu khô hạn, khắc nghiệt. Khu vực duyên hải phía Đông và phía Nam lục địa có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt, thuận lợi cho các hoạt động sản xuất phát triển.

Bài 2 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 7: Các câu sau đây đúng hay sai (điền chữ Đ vào ô trống những ý em cho là đúng)?

Châu Đại Dương là châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới
Dân cư châu Đại Dương chủ yếu là người bản địa
Do lực lượng lao động nông nghiệp đông, nên Ôxtrâylia và Niu Dilen nổi tiếng về xuất khẩu lúa mì, len, thịt bò, thịt cừu, sản phẩm từ sữa,
Các quốc đảo của châu Đại Dương (trừ Niu Dilen) đều là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch và khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu.

Lời giải:

Đ Châu Đại Dương là châu lục có mật độ dân số thấp nhất thế giới
Dân cư châu Đại Dương chủ yếu là người bản địa
Do lực lượng lao động nông nghiệp đông, nên Ôxtrâylia và Niu Dilen nổi tiếng về xuất khẩu lúa mì, len, thịt bò, thịt cừu, sản phẩm từ sữa,
Đ Các quốc đảo của châu Đại Dương (trừ Niu Dilen) đều là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch và khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu.