Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 31: Kinh tế châu Phi

Bài 1 trang 26 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tiếp nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 7

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 7

Bài 2 trang 26 Tập bản đồ Địa Lí 7: Bên cạnh hoạt động xuất, nhập khẩu thì nguồn thu ngoại tệ lớn ở châu Phi là những hoạt động nào?

Lời giải:

Bên cạnh hoạt động xuất, nhập khẩu thì nguồn thu ngoại tệ lớn ở châu Phi là: hoạt động du lịch, giao thông vận tải (điển hình là nguồn thu lệ phí đi qua kênh đào Xuy-ê ở Ai Cập).

Bài 3 trang 26 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào số liệu đã cho về tỉ lệ dân thành thị của châu Phi: 33% và của thế giới: 46%, hãy vẽ biểu đồ tròn để thấy rõ tỉ lệ dân thành thị so với tổng số dân.

Lời giải:

Bài 4 trang 26 Tập bản đồ Địa Lí 7: Hãy nêu những hậu quả của việc di dân ồ ạt từ nông thôn vào thành phố và tốc độ đô thị hóa quá nhanh ở châu Phi?

Lời giải:

Hậu quả của việc di dân ồ ạt từ nông thôn vào thành phố và tốc độ đô thị hóa quá nhanh ở châu Phi:

– Tạo sức ép lớn đối với vấn đề việc làm, môi trường và không gian đô thị:

+ Tỉ lệ thất nghiệp cao

+ Ô nhiễm môi trường đô thị: ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước,…

+ Xuất hiện nhiều khu nhà ổ chuột quanh các thành phố, nhiều người vô gia cư.

– Điều kiện sống không đảm bảo: thiếu chỗ ở, thiếu nước sạch,… dễ lây lan dịch bệnh.

– Gia tăng các tệ nạn xã hội

– Trật tự an ninh xã hội không đảm bảo,…