Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Bài 1 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tên 3 đến 4 nước có thu nhập bình quân đầu người tương ứng vào bảng dưới đây:

Tên nước Thuộc khu vực Thu nhập bình quân đầu người (USD/người) Mức độ phát triển kinh tế
………………………. ………………………. Trên 2500 ……………………….
………………………. ………………………. Từ 1000 đến 2500 ……………………….
………………………. ………………………. Dưới 200 ……………………….

Lời giải:

Tên nước Thuộc khu vực Thu nhập bình quân đầu người (USD/người) Mức độ phát triển kinh tế
Li-bi

Ga-bông

Nam Phi

Bắc Phi

Trung Phi

Nam Phi

Trên 2500 Đang phát triển
Ma-rốc

An-giê-ri

Ai Cập

Na-mi-bi-a

Bắc Phi

Bắc Phi

Bắc Phi

Nam Phi

Từ 1000 đến 2500 Đang phát triển
Ni-giê

Sát

Ê-ti-ô-pi-a

Ma-la-uy

Bắc Phi

Bắc Phi

Trung Phi

Nam Phi

Dưới 200 Kém phát triển

Bài 2 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 7: Lập bảng so sánh để thấy rõ đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi:

Khu vực NHỮNG SẢN PHẨM
Xuất khẩu chủ yếu Nhập khẩu chính
BẮC PHI ………………… …………………
TRUNG PHI ………………… …………………
NAM PHI ………………… …………………

Lời giải:

Khu vực NHỮNG SẢN PHẨM
Xuất khẩu chủ yếu Nhập khẩu chính
BẮC PHI Dầu mỏ, khí đốt, phốt phát,… Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực
TRUNG PHI Cà phê, ca cao, cọ dầu,… Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực
NAM PHI Vàng, uranium, crôm…

Hoa quả cận nhiệt, ngô,…

Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực