Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

Bài 1 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 7: Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng

Đặc điểm chính về dân số ở đới nóng là:

Dân số đới nóng chiếm gần 50% dân số của thế giới.
Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở đới nóng cao.
Số người dưới độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao.
Tất cả các ý trên.

Lời giải:

Đặc điểm chính về dân số ở đới nóng là:

Dân số đới nóng chiếm gần 50% dân số của thế giới.
Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở đới nóng cao.
Số người dưới độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao.
x Tất cả các ý trên.

Bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào số liệu đã cho về tốc độ mất rừng hàng năm ở một số khu vực thuộc đới nóng (1990 – 1995), em hãy đánh số thứ tự từ 1 đến 5 (theo số liệu tỉ lệ mất rừng hàng năm đã cho của các khu vực) từ cao đến thấp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây:

STT Khu vực Tốc độ mất rừng

(% diện tích rừng/năm)

……

……

……

……

……

Đông Nam Á

Nam Á

Trung Đông và Bắc Phi

Nam Xahara

Mỹ Latinh

0,8

0,2

0,9

0,7

0,6

Lời giải:

STT Khu vực Tốc độ mất rừng

(% diện tích rừng/năm)

2

5

1

3

4

Đông Nam Á

Nam Á

Trung Đông và Bắc Phi

Nam Xahara

Mỹ Latinh

0,8

0,2

0,9

0,7

0,6

Bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 7: Hãy điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng.

Chính phủ và nhân dân ở đới nóng đang phải đối mặt với những vấm đề gì trên con đường phát triển của đất nước:

Dân số tăng nhanh
Việc khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên
Vấn đề ô nhiễm môi trường
Vấn đề nghèo đói

Lời giải:

Chính phủ và nhân dân ở đới nóng đang phải đối mặt với những vấm đề gì trên con đường phát triển của đất nước:

Đ Dân số tăng nhanh
Đ Việc khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên
Đ Vấn đề ô nhiễm môi trường
Đ Vấn đề nghèo đói

Bài 4 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 7: Giải pháp chính trong vấn đề dân số để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường ở đới nóng?

Lời giải:

Giải pháp chính trong vấn đề dân số để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ môi trường ở đới nóng là giảm tỉ lệ gia tăng dân số thông qua:

– Chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

– Tăng cường tuyên truyền, truyền thông về dân số.

– Nâng cao trình độ dân trí.