Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 30: Kinh tế châu Phi

Bài 1 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 7: Điền chữ Đ vào ô trống những ý mà em cho là đúng”

Sự chậm phát triển của công nghiệp châu Phi là do:

Cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu.
Thiếu lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao.
Thiếu vốn
Trình độ dân trí nói chung còn thấp.

Lời giải:

Đ Cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu.
Đ Thiếu lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật cao.
Đ Thiếu vốn
Đ Trình độ dân trí nói chung còn thấp.

Bài 2 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào lược đồ “Nông nghiệp châu Phi” và nội dung SGK, em hãy điền vào bảng dưới đây nội dung phù hợp.

Cây trồng, vật nuôi Nơi trồng trọt và chăn nuôi chủ yếu
CÂY CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỚI

Ca cao

Cà phê

Cọ dầu

CÂY ĂN QUẢ NHIỆT ĐỚI

Cam, chanh

Ôliu

Nho

CÂY LƯƠNG THỰC

Ngô

Lúa mì

Lúa gạo

CHĂN NUÔI

Cừu, dê

Lợn

Lời giải:

Cây trồng, vật nuôi Nơi trồng trọt và chăn nuôi chủ yếu
CÂY CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỚI

Ca cao

Cà phê

Cọ dầu

– Duyên hải vịnh Ghi-nê

– Khu vực Đông Phi, ven vịnh Ghi-nê

– Duyên hải vịnh Ghi-nê, Trung Phi

CÂY ĂN QUẢ NHIỆT ĐỚI

Cam, chanh

Ôliu

Nho

– Khu vực Tây Bắc Phi, Đông Bắc Phi và cực Nam Phi

– Cực Bắc và cực Nam Phi

– Phía Tây Bắc Phi và cực Nam Phi

CÂY LƯƠNG THỰC

Ngô

Lúa mì

Lúa gạo

– Đông Bắc Phi và Nam Phi

– Tây Bắc Phi và Nam Phi

– Châu thổ sông Nin

CHĂN NUÔI

Cừu, dê

Lợn

– Trên các đồng cỏ cao nguyên và vùng nửa hoang mạc

– Các quốc gia: Ê-ti-ô-pi-a, An-giê-ri,…

– Trung Phi và Nam Phi