Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa

Bài 1 trang 14 Tập bản đồ Địa Lí 7: Điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng:

Hình thức sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa bao gồm:

Quảng canh
Đồn điền
Trang trại
Hộ gia đình

Lời giải:

Quảng canh
Đồn điền
Đ Trang trại
Đ Hộ gia đình

Bài 2 trang 14 Tập bản đồ Địa Lí 7: Hãy nêu những nguyên nhân để nông nghiệp đới ôn hòa đạt hiệu quả cao

Lời giải:

Nguyên nhân để nông nghiệp đới ôn hòa đạt hiệu quả cao: áp dụng các thành tựu khoa học

– Kĩ thuật được đặc biệt quan tâm trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

– Hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh cùng các phương pháp tưới tiêu khoa học được áp dụng.

– Trồng cây trong các nhà kính, đảm bảo cho cây trồng vẫn phát triển ngay cả trong mùa đông giá lạnh.

– Trồng các hàng cây ven bờ ruộng để chắn những đợt gió mạnh và giữ nước cho cây trồng.

– Che phủ cây trồng bằng những tấm nhựa trong để chống sương giá và mưa đá.

– Lai tạo được những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao và thích nghi được với những bất lợi của thời tiết, khí hậu