Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 54: Dân cư xã hội châu Âu

Bài 1 trang 47 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào hình 54.1 trong SGK, hoàn thành bảng sau:

Nhóm ngôn ngữ Tên các quốc gia có sử dụng ngôn ngữ đó
Giecmanh ………………………………………………………………………………………………..
Latinh ………………………………………………………………………………………………..
Xlavơ ………………………………………………………………………………………………..
Hi Lạp ………………………………………………………………………………………………..
Các nhóm ngôn ngữ khác ………………………………………………………………………………………………..
Vùng đan xen hai ngôn ngữ ………………………………………………………………………………………………..

Lời giải:

Nhóm ngôn ngữ Tên các quốc gia có sử dụng ngôn ngữ đó
Giecmanh Ai-xơ-le, Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Áo, Anh
Latinh Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Hung-ga-ri, E-xtô-ni-a, Ru-ma-ni
Xlavơ Liên bang Nga, Bê-la-rut, Ba lan, Séc, Xlô-va-ki-a, U-crai-na, Mô-đô-va, Xlô-vê-ni-a, Crô-a-ti-a,Bô-xni-a Hec-xê-gô-vi-na, Xec-bi, Môn-tê-nê-grô, Bun-ga-ri
Hi Lạp Hi Lạp
Các nhóm ngôn ngữ khác An-ba-ni, Lat-vi-a, Lit-va
Vùng đan xen hai ngôn ngữ Ai-len, Phần Lan, trung tâm Ru-ma-ni, Bắc nước Anh, Tây nước Pháp,…

 

Bài 2 trang 47 Tập bản đồ Địa Lí 7: Quan sát hình 54.2 trong SGK, em hãy

Tìm sự khác nhau về kết cấu dân số của châu Âu trong từng năm 1960, 1980, 2000

Cho biết xu hướng thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu hãy giải thích rõ điểm này

Lời giải:

Sự khác nhau về kết cấu dân số của châu Âu trong từng năm 1960, 1980, 2000

– Năm 1960: Kết cấu dân số trẻ. Dân số dưới độ tuổi lao động và trong độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao, dân số trên độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ thấp.

– Năm 1980: Kết cấu dân số trẻ, đang già hóa. Tỉ lệ dân số dưới độ tuổi lao động bắt đầu giảm, tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tăng.

– Năm 2000: Kết cấu dân số già. Dân số dưới độ tuổi lao động thấp chiếm tỉ lệ thấp, dân số trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động chiếm tỉ lệ cao.

Cho biết xu hướng thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu hãy giải thích rõ điểm này

– Xu hướng thay đổi kết cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu: Dân số đang già hóa, giảm tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động, tăng tỉ lệ dân số trong và trên tuổi lao động.

– Vì: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Âu rất thấp, chưa tới 0,1%. Nhiều nước ở châu Âu có tỉ lệ gia tăng dân số âm.

Bài 3 trang 47 Tập bản đồ Địa Lí 7: Quan sát hình 54.3 trong SGK, hãy nhận xét về sự phân bố dân cư ở châu Âu

Lời giải:

Dân cư châu Âu phân bố không đồng đều, dân cư tập trung đông đúc ở vùng duyên hải, các thung lũng lớn và đồng bằng như duyên hải Biển Bắc, Địa Trung Hải, thung lũng và đồng bằng Raina,…thưa thớt ở khu vực phía bắc và những vùng núi cao.

Bài 4 trang 47 Tập bản đồ Địa Lí 7: Điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng

Đặc điểm nào dưới đây không thuộc các đặc điểm đô thị hóa ở châu Âu

Tỉ lệ dân thành thị cao
Đô thị hóa chủ yếu do nhiều người di cư đến thành phố để kiếm việc làm
Các thành phố nối với nhau thành dải đô thị
Đô thị hóa nông thôn phát triển

Lời giải:

Tỉ lệ dân thành thị cao
Đ Đô thị hóa chủ yếu do nhiều người di cư đến thành phố để kiếm việc làm
Các thành phố nối với nhau thành dải đô thị
Đô thị hóa nông thôn phát triển