Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Bài 1 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 7: Điền chữ Đ vào ô trống ý em cho là đúng.

Hoạt động kinh tế cổ truyền ở các vùng núi gồm:

Chăn nuôi
Khai thác lâm sản
Trồng trọt
Nghề thủ công

Lời giải:

Đ Chăn nuôi
Đ Khai thác lâm sản
Đ Trồng trọt
Đ Nghề thủ công

Bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 7: Em hãy cho biết sự khác nhau cơ bản trong việc khai thác đất đai để sản xuất giữa vùng núi ở đới nóng và đới ôn hòa?

Lời giải:

Sự khác nhau cơ bản trong việc khai thác đất đai để sản xuất giữa vùng núi ở đới nóng và đới ôn hòa:

– Đới nóng: khai thác đất để sản xuất từ nơi có nước lên cao (từ chân núi lên đỉnh núi).

– Đới ôn hòa: khai thác đất để sản xuất từ trên cao xuống (từ đỉnh núi xuống chân núi).

Bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 7: Để khai thác hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường ở vùng núi, người dân nơi đây cần phải làm gì?

Lời giải:

Để khai thác hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường ở vùng núi, người dân nơi đây cần:

– Khai thác tài nguyên có kế hoạch.

– Khoanh nuôi, rồng và bảo vệ rừng.

– Bảo tồn thiên nhiên đa dạng, các loài động, thực vật quý hiếm.

– Giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc ở miền núi.

– Quảng bá các sản phẩm các ngành kinh tế cổ truyền, đặc biệt là sản phẩm thủ công nghệp.