Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 32: Các khu vực châu Phi

Bài 1 trang 27 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào lược đồ “Các khu vực châu Phi” và nội dung SGK, hãy tô màu vào chú giải và lược đồ bên đề phân biệt rõ vị trí, giới hạn của các khu vực Bắc Phi, Trung Phi, Nam Phi.

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 7

Bài 2 trang 27 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào nội dung SGK, hãy điền tiếp vào bảng dưới đây nội dung phù hợp.

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 7

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 7

Bài 3 trang 27 Tập bản đồ Địa Lí 7: Em hãy nêu những đặc điểm chính về kinh tế của:

Khu vực Bắc Phi

Khu vực Trung Phi

Lời giải:

Những đặc điểm chính về kinh tế của:

Khu vực Bắc Phi:

– Kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác – xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt, phốt phát và phát triển du lịch.

– Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu: lúa mì, ô liu, cây ăn quả cận nhiệt đới, lạc, bông, ngô,….

Khu vực Trung Phi:

– Nền kinh tế Trung Phi dựa vào trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác lâm sản và khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

– Nông nghiệp chịu nhiều rủi ro do đất đai thoái hóa, hạn hạn kéo dài và nạn châu chấu.

– Do phụ thuộc vào giá cả nông sản và khoáng sản thế giới, nền kinh tế thường xuyên rơi vào khủng hoảng.