Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòa

Bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa Lí 7: Đọc, quan sát kĩ biểu đồ ở bài 18 trong SGK:

Em hãy cho biết biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở bài thực hành này có đặc điểm gì khác biệt so với biểu đồ đã được học?

Từ 3 biểu đồ ở bài thực hành của câu 1 trang 59, hãy điền tiếp vào bảng dưới đây nội dung thích hợp:

Biểu đồ Nhiệt độ Lượng mưa Thuộc kiểu khí hậu
A

B

C

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

Lời giải:

Biểu đồ Nhiệt độ Lượng mưa Thuộc kiểu khí hậu
A – Cao nhất: 8o, vào tháng 7

– Thấp nhất: -28o, vào tháng 1

– Cao nhất: 40mm, vào tháng 7

– Thấp nhất: 8mm, vào tháng 2

Ôn đới lục địa
B – Cao nhất: 25o, vào tháng 7

– Thấp nhất: 10o, vào tháng 12

– Cao nhất: 120mm, vào tháng 12

– Thấp nhất: 8mm, vào tháng 7

Địa Trung Hải
C – Cao nhất: 10o, vào tháng 7

– Thấp nhất: 2o, vào tháng 1

– Cao nhất: 170mm, vào tháng 1

– Thấp nhất: 80mm, vào tháng 5

Bài 2 trang 17 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào số liệu trong SGK, hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện lượng khí thải điôxit cacbon (CO2) qua các năm.

Em có nhận xét gì về lượng CO2 qua các năm nêu trên

Hãy nêu hậu quả của sự gia tăng lượng khí thải đối với môi trường

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 7

Nhận xét về lượng CO2 qua các năm: Lượng khí thải điôxit cacbon (CO2) tăng liên tục qua các năm, từ 275 phần triệu (năm 1804) lên 335 phần triệu (năm 1997).

Hậu quả của sự gia tăng lượng khí thải đối với môi trường:

Tăng hiệu ứng nhà kính khiến Trái Đất nóng lên, làm biến đổi khí hậu toàn cầu, băng ở hai cực tan chảy, mực nước các đại dương dâng cao, đe dọa cuộc sống của con người ở các đảo và đồng bằng, vùng đất thấp ven biển.

Tạo ra lỗ thủng trong tầng ôzôn, gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người.