Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á

Bài 1 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào lược đồ hình 8.1 trong SGK, em hãy xác điịnh nơi phân bố chủ yếu theo quốc gia của các cây trồng, vật nuôi và điền vào bảng dưới đây:

Cây trồng chính Nơi phân bố chủ yếu Vật nuôi chính Nơi phân bố chủ yếu
LÚA GẠO …………………………

…………………………

…………………………

TRÂU, BÒ …………………………

…………………………

…………………………

LÚA MÌ …………………………

…………………………

…………………………

CỪU …………………………

…………………………

…………………………

NGÔ …………………………

…………………………

…………………………

LỢN …………………………

…………………………

…………………………

BÔNG …………………………

…………………………

…………………………

TUẦN LỘC …………………………

…………………………

…………………………

Lời giải:

Cây trồng chính Nơi phân bố chủ yếu Vật nuôi chính Nơi phân bố chủ yếu
LÚA GẠO Phân bố ở nơi có khí hậu gió mùa như: Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á. TRÂU, BÒ Phân bố ở nơi có khí hậu gió mùa như: Đông Á, Nam Á, Tây Nam Á.
LÚA MÌ Phân bố ở nơi có khí hậu lục địa như: phía bắc Tây Nam Á, phía tây Trung Á. Một số ở khu vực khác như: Đông Á, Nam Á. CỪU Phân bố ở phía bắc Đông Á, Trung Á, Tây Nam Á, Nam Á.
NGÔ Phân bố ở nơi có khí hậu gió mùa như: Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á. LỢN Phân bố ở nơi có khí hậu gió mùa như: Đông Á, Nam Á, Tây Nam Á.
BÔNG Phân bố ở nơi có khí hậu kho như: Đông Á, Nam Á, Tây Nam Á. TUẦN LỘC Phân bố ở nơi có khi hậu lạnh: phía bắc châu Á (Liên Bang Nga)

 

Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy xác định các cây trồng, vật nuôi ghi trong bảng dưới đây phân bố trong những điều kiện khí hậu nào. (Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em co là đúng).

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8