Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

Bài 1 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 8: Em hãy nêu giá trị của tài nguyên sinh vật ở nước ta đối với đời sống và phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường.

Lời giải:

– Phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống:

+ Cho các sản phẩm để làm thức ăn, làm thuốc, làm đẹp cho người.

+ Là cơ sở để phát triển du lịch.

+ Tạo thêm việc làm cho người lao động.

+ Nguyên liệu cho sản xuất thủ công nghiệp.

– Bảo vệ môi trường sinh thái:

+ Điều hòa khí hậu, giữ cho môi trường không khí trong lành.

+ Bảo vệ đất, chống xói mòn.

+ Cố định bồi đắp, chắn gió.

+ Hạn chế thiên tai lũ bùn, lũ quét, lũ đá…

Bài 2 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 8:Hãy kể tên một số loài động vật và thực vật quý hiếm có ở địa phương (tỉnh, huyện) em

-Thực vật: ……………………..

-Động vật: ……………………..

Lời giải:

-Thực vật: lim, sếu.

-Động vật: khỉ, hươu

Bài 3 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 8: Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật quý hiếm:

Lời giải:

– Tăng cường, nâng cao quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật.

– Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên.

– Ban hành “sách đỏ Việt Nam”: để bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

– Quy định khai thác:

+ Cấm khai thác gỗ quý, khai thác gỗ trong rừng cấm.

+ Cấm săn bắt , khai thác trái phép sinh vật quý hiếm.

+ Cấm gây độc hại cho môi trường nước.

+ Cấm dùng các chất độc hóa học để đánh bắt, khai thác tài nguyên sinh vật.