Bài 14: Đông Nam Á – đất liền và hải đảo

Bài 1 trang 17 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào lược đồ trên, em hãy xác định vị trí, giới hạn của khu vực Đông Nam Á.

Lời giải:

Vị trí địa lý của khu vực Đông Nam Á: nằm ở phía đông nam của châu Á, nằm trong khoảng vĩ độ 250B – 100N. Tiếp giáp với khu vực Đông Á và Tây Nam Á ở phía bắc và tây bắc, phía tây nam giáp biển An-đa-man, phía đông là Thái Bình Dương. Đông Nam Á gồm hai phần: phần đất liền (bản đảo Trung Ấn) và phần hải đảo (quần đảo Mã Lai).

Bài 2 trang 17 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào lược đồ trên và các hình 1.2, 14.1 và nội dung SGK, em hãy điền nội dung vào bảng sau sao cho đúng:

Đặc điểm tự nhiên
Địa hình Khí hậu Sông ngòi Cảnh quan
Bán đảo Trung Ấn ………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

Quần Đảo Mã Lai ………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

Lời giải:

Đặc điểm tự nhiên
Địa hình Khí hậu Sông ngòi Cảnh quan
Bán đảo Trung Ấn Những dải núi nối tiếp dãy Hi-ma-lay-a chạy dài theo hướng bắc – nam và tây bắc – đông nam, bao quanh những khối núi cao nguyên thấp. Đồng bằng phù sa tập trung ở ven biển và hạ lưu các sông. Chủ yếu là khí hậu nhiệt đới gió mùa Các sông ở đây dài và có chế độ nước theo mùa. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh
Quần Đảo Mã Lai Có nhiều đồi, núi và núi lửa, ven biển có các đồng bằng nhỏ hẹp màu mỡ. Các đồng bằng lớn chỉ tập trung nên các đảo Ca-li-man-tan, Xu-ma-tơ-ra… Chủ yếu là khí hậu xích đạo Các sông ở đảo thường ngắn và có chế độ nước điều hòa. Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh