Bài 9: Khu vực Tây Nam Á

Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào lược đồ trên và hình 9.1 trong SGK, em hãy:

-Kể tên các hoang mạc

Kết hợp với kiến thức đã học, hãy cho biết những hoang mạc trên nằm trong điều kiện khí hậu nào (Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng)

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Lời giải:

– Tên các hoang mạc: hoang mạc Muối Lớn, hoang mạc Nêphut, hoang mạc Rup en Khali.

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 8: Quan sát lược đồ trên, hãy cho biết dàu mỏ dầu tập trung chủ yếu ở khu vực nào. (Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng nhất)

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa Lí 8: Vẫn dựa vào lược đồ trên, hãy kể tên các quốc gia nằm trong vùng có nhiều dầu mỏ

Lời giải:

Các quốc gia nằm trong vùng có nhiều dầu mỏ: CTVQ ẢRập TN, ARập Xêut, Cô-oét, I-ran, I-rắc, Ba-ranh, Cata.