Bài 22: Việt Nam – đất nước, con người

Bài 1 trang 26 Tập bản đồ Địa Lí 8: ): Dựa vào lược đồ bên, kết hợp với kiến thức đã học, hãy trình bày về vị trí Việt Nam theo trình tự sau:

– Nằm ở châu lục nào. Ở phía nào của châu lục đó.

– Nằm trên bán đảo lớn nào. Bán đảo này gồm những quốc gia nào.

– Việt Nam nằm ở phía nào của bán đảo lớn, từng phía Việt Nam giáp với những quốc gia nào, biển nào.

Lời giải:

– Việt Nam nằm ở châu Á. Việt Nam nằm ở phía Đông Nam của châu Á.

– Việt Nam nằm trên bán đảo Trung Ấn. Bán đảo này gồm những quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma, Malaixia.

-Việt Nam nằm ở phía đông của bán đảo lớn. Phía đông và phía nam Việt Nam giáp biển Đông, phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây và tây bắc giáp Lào, phía tây nam giáp Campuchia.

Bài 2 trang 26 Tập bản đồ Địa Lí 8: Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng

Để học tốt môn địa lí trên cơ sở sử dụng bản đồ, chúng ta cần học theo các bước sau:Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Lời giải:

Để học tốt môn địa lí trên cơ sở sử dụng bản đồ, chúng ta cần học theo các bước sau:Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8