Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á

Bài 1 trang 6 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào kiến thức đã học, lược đồ “ Vị trí địa lý, địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á” ở trang 4, em hãy xác định các con sông dưới đây, bắt nguồn từ các dãy núi hoặc sơn nguyên nào và chảy qua những đồng bằng lớn nào.

Số TT Tên sông Nơi bắt nguồn Đồng bằng lớn mà sông chảy qua
1 Ô bi …………………………………………. ………………………………………….
2 Iênitxây ………………………………………….. …………………………………………..
3 Hoàng Hà ………………………………………….. …………………………………………..
4 Amu Đaria ………………………………………….. …………………………………………..
5 Xưa Đaria ………………………………………….. …………………………………………..
6 Tigrơ ………………………………………….. …………………………………………..
7 Ơphrat …………………………………………… ……………………………………………
8 Ấn …………………………………………… ……………………………………………
9 Hằng …………………………………………… ……………………………………………
10 Mê Công …………………………………………… ……………………………………………

Lời giải:

Số TT Tên sông Nơi bắt nguồn Đồng bằng lớn mà sông chảy qua
1 Ô bi Dãy An-tai Đồng bằng Tây Xi-bia
2 Iênitxây Dãy Xai-an, hồ Bai can Đồng bằng Tây Xi bi-a
3 Hoàng Hà Sơn nguyên Tây Tạng (dãy Nam Sơn) Đồng bằng Hoa Bắc
4 Amu Đaria Sơn nguyên Pamia Đồng bằng Turan
5 Xưa Đaria Dãy Thiên Sơn Đồng bằng Turan
6 Tigrơ Sơn nguyên Annatôli Đồng bằng Lưỡng Hà
7 Ơphrat Sơn nguyên Annatôli Đồng bằng Lưỡng Hà
8 Ấn Sơn nguyên Tây Tạng (dãy Himalaya) Đồng bằng Ấn Hằng
9 Hằng Sơn nguyên Tây Tạng (dãy Himalaya) Đồng bằng Ấn Hằng
10 Mê Công Sơn nguyên Tây Tạng (dãy Himalaya) Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 2 trang 7 Tập bản đồ Địa Lí 8:Dựa avfo kiến thức đã học, em hãy cho biết:

– Tại sao các vùng Tây Nam Á và Trung Á tuy thuộc kiểu khí hậu lục địa khô hạn vẫn có các sông lớn?

– Tại sao lưu lượng nước sông của các vùng này càng về hạ lưu càng giảm?

Lời giải:

– Vùng Tây Nam Á và Trung Á tuy thuộc kiểu khí hậu lục địa khô hạn vẫn có các sông lớn vì ở đây có các dãy núi cao thường có băng tuyết nên hình thành các con sông, sông lấy nước từ tuyết tan chứ không phải từ nước mưa.

– Càng về hạ lưu lưu lượng nước sông ở các vùng này giảm là do sông chủ yếu chảy về phía nam và phía đông nam (càng về phía nam nhiệt độ càng tăng), nước thấm dần cát và bốc hơi mạnh nên lưu lượng nước sông giảm.