Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

Bài 1 trang 32 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào hình 28.1 “lược đồ Địa hình Việt Nam” trong SGK kết hợp với kiến thức đã học, hãy cho biết:

– Địa hình nước ta chủ yếu là dạng địa hình gì (đồi núi và cao nguyên hay đồng bằng).

– Dạng địa hình chủ yếu chiếm khoảng mấy phần diện tích lãnh thổ. Nằm ở những phía nào của lãnh thổ.

– Giữa các bộ phận đồi núi lan sát ra biển và các đảo gần bờ có liên quan đến nhau như thế nào.

– Đặc điểm địa hình đồng bằng duyên hải miền Trung.

– Nếu ta đi từ cực Nam của dãy Hoàng Liên Sơn ra biển theo chiều vĩ tuyến chúng ta sẽ gặp những dạng địa hình nào? Chúng thay đổi độ cao ra sao?

Lời giải:

– Địa hình nước ta chủ yếu là dạng địa hình đồi núi.

– Địa hình đồi núi là chủ yếu chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ. Nằm chủ yếu ở phía tây lãnh thổ nước ta.

– Các đảo gần bờ thực chất thuộc bộ phận núi lan sát ra biển nhưng do nước biển dâng lên kèm theo đó là sự xói mòn của đất đá hai bên, làm cho các đảo và đồi núi lan sát ra biển dần cách li nhau. Do vậy chúng có liên quan đến nhau.

– Nếu đi từ cực Nam của dãy Hoàng Liên Sơn ra biển theo chiều vĩ tuyến chúng ta sẽ gặp lần lượt những dạng địa hình sau: núi cao, núi trung bình, núi thấp, đồi, đồng bằng, thềm lục địa. Độ cao của chúng thấp dần từ Tây sang Đông.

Bài 2 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 8: Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất.

Địa hình nước ta có nhiều bậc kế tiếp nhau (núi đồi, đồng bằng, thềm lục địa…) là do:Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Lời giải:

Địa hình nước ta có nhiều bậc kế tiếp nhau (núi đồi, đồng bằng, thềm lục địa…) là do:Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Bài 3 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 8: Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng.

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể hiện rõ nét ở địa hình nước ta là:Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Lời giải:

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể hiện rõ nét ở địa hình nước ta là:Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8