Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Bài 1 trang 46 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào lược đồ trên và kiến thức đã học, hãy:

– Xác định vị trí, giới hạn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ:

+ Phía Bắc và Đông Bắc giáp:

+ Phía Tây và phía Nam giáp:

+ Phía Đông giáp:

– Cho biết địa hình chủ yếu của miền là loại địa hình nào:

– Nhận định chung về hướng nghiêng (dốc) của địa hình:

– Nêu tên các dãy núi từ Tây sang Đông và hướng của các dãy núi đó:

– Dựa vào lược đồ “Địa hình và khoáng sản miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ”, em hãy nêu tên các khoáng sản chính của miền và sự phân bố của chúng.

– Điền vào chỗ chấm (…) trên lược đồ tên đồng bằng lớn của miền. Đông bằng này do phù sa của những hệ thống sông nào bồi đắp nên.

Lời giải:

– Xác định vị trí, giới hạn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ:

+ Phía Bắc và Đông Bắc giáp: Trung Quốc.

+ Phía Tây và phía Nam giáp: miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

+ Phía Đông giáp: Biển Đông.

– Địa hình chủ yếu của miền là loại địa hình: đồi núi thấp.

– Nhận định chung về hướng nghiêng (dốc) của địa hình: địa hình cao ở Bắc và Đông Bắc thấp dần về phía Nam và phía Đông.

– Các dãy núi từ Tây sang Đông và hướng của các dãy núi:

+ Hướng tây bắc – đông nam: dãy Con Voi, dãy Tam Đảo.

+ Hướng vòng cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.

– Các khoáng sản chính của miền và sự phân bố của chúng: Than (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên), sắt (Thái Nguyên, Hà Giang), thiếc (Cao Bằng, Vĩnh Phúc), magan (Cao Bằng), sét, cao lanh (Nam Định).

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

– Đông bằng sông Hồng do hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp.

Bài 2 trang 47 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào vị trí, địa hình và hướng gió, hãy giải thích vì sao:

– Tính chất nhiệt đới của miền này giảm sút khá mạnh?

– Ở miền này, mùa đông thường đến sớm và kết thúc muộn hơn các miền khác?

Lời giải:

– Tính chất nhiệt đới giảm sút khá mạnh vì :

+ Vị trí của miền nằm ở vĩ độ cao nhất của nước ta, cửa ngõ đón gió mùa đông bắc. Gió mùa đông bắc đến đây đầu tiên và kết thúc muộn nhất.

+ Do cấu trúc địa hình nước ta có hướng cánh cung, tạo điều kiện cho sự xâm nhập sâu của gió mùa đông bắc vào mùa đông.

+ Sự ưu thế hơn về độ cao địa hình, có một sô ngọn núi cao 2000m ở biên giới Việt – Trung.

– Ở miền này, mùa đông thường đến sớm và kết thúc muộn hơn các miền khác:

+ Đây là cửa ngõ đón gió mùa đông bắc nên mùa đông đến sớm hơn các nơi khác.

+ Địa hình của miền có các cánh cung mở về phía đông bắc, tạo điều kiện cho sự xâm nhập sâu của gió mùa đông bắc vào mùa đông.