Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

Bài 1 trang 24 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào lược đồ trên và kiến thức đã học, em hãy hoàn thành bảng sau:

Châu lục Các đới khí hậu
1. Châu Á

2. Châu Âu

3. Châu Phi

4. Châu Mĩ

-Bắc Mĩ

-Nam Mĩ

5. Châu Đại Dương

6. Châu Nam Cực

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

Lời giải:

Châu lục Các đới khí hậu
1. Châu Á Đới khí hậu cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, cận xích đạo, xích đạo.
2. Châu Âu Đới khí hậu cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt.
3. Châu Phi Cận nhiệt, nhiệt đới, cận xích đạo, xích đạo.
4. Châu Mĩ
-Bắc Mĩ – Đới khí hậu cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt.
-Nam Mĩ – Cận nhiệt, nhiệt đới, cận xích đạo, xích đạo, ôn đới
5. Châu Đại Dương Cận nhiệt, nhiệt đới, cận xích đạo, xích đạo.
6. Châu Nam Cực Đới khí hậu cực.

 

Bài 2 trang 24 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào hình 20.2 trong SGK, hãy cho biết mỗi biểu đồ thuộc đới hoặc kiểu khí hậu nào. Vì sao?

Lời giải:

a) Nhiệt đới gió mùa vì có nhiệt độ luôn trên 200C, mưa theo mùa, lượng mưa khá cao.

b) Khí hậu cận xích đạo vì có nhiệt độ quanh năm cao, biên độ nhiệt năm thấp. Lượng mưa lớn, mưa nhiều và đều quanh năm.

c) Kiểu khí hậu ôn đới lục địa vì có nhiệt độ thay đổi thất thường, biên độ nhiệt năm cao, có tháng -10oC. Lượng mưa luôn thấp.

d) Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải vì có biên độ nhiệt năm cao, tháng có nhiệt độ cao thì mưa thấp, tháng có nhiệt độ thấp thì lượng mưa lớn.

Bài 3 trang 25 Tập bản3 đồ Địa Lí 8: Dựa vào kiến thức đã học hãy:

– Điền vào chỗ chấm (…) ở hình bên tên các đai khí áp và gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.

– Trình bày nguyên nhân và hoạt động của các loại gió thổi thường xuyên trên trái đất:

+ Gió Tín phong:…………………………………………………………………………………

+ Gió Tây ôn đới:………………………………………………………………………………..

+ Gió Đông cực:…………………………………………………………………………………

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

– Nguyên nhân và hoạt động của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất:

+ Gió Tín phong: thổi từ áp cao cận chí tuyến về khu vực áp thấp Xích đạo, gió Tín phong thổi quanh năm, hướng Đông Bắc ở bán cầu Bắc; hướng Đông Nam ở bán cầu Nam. Tính chất của gió: khô, ít mưa .

+ Gió Tây ôn đới: thổi từ áp cao cận chí tuyến về áp thấp ôn đới, gió thổi quanh năm, hướng tây là chủ yếu. Tính chất của gió: ẩm, đem mưa nhiều.

+ Gió Đông cực: thổi từ áp cao cực về áp thấp ôn đới, gió thổi quanh năm.