Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Bài 1 trang 38 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào lược đồ “Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam” và kiến thức đã học, em hãy cho biết:

– Vì sao nước ta lại có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước.

– Hãy giải thích vì sao:

+ Nước ta lại có nhiều sông suối nhỏ ngắn và dốc.

+ Sông ngòi nước ta chảy chủ yếu theo hai hướng Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung.

Lời giải:

– Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với lượng mưa hàng năm lớn, là cơ sở để có mạng lưới sông dày đặc. Cùng với đó là địa hình bị chia cắt lớn tạo nên dòng chảy cho nước và tạo thành nhiều sông ngòi.

– Giải thích:

+ Vì địa hình nước ta 3/4 là đồi núi cùng với lãnh thổ hẹp ngang, núi cao ở phía tây đổ thẳng ra biển ở phía đông đã tao ra nhiều sông suối nhỏ, ngắn và dốc.

+ Vì địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu đó là tây bắc – đông nam và hướng vòng cung nên sông ngòi nước ta cũng chảy theo hai hướng đó.

Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 8: Em hãy nêu rõ vai trò và giá trị của sông ngòi đối lớn đời sống và sản xuất ở nước ta.

Lời giải:

– Cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

– Xây dựng các nhà máy thủy điện.

– Là đường giao thông, bến đỗ, nơi đi lại của tàu bè…

– Bồi dắp phù sa, mở rộng đồng bằng về phía biển.

– Khai thác và nuôi trồng thủy sản.

– Sông ngòi còn có giá trị về mặt tinh thần.

– Sông có giá trị về mặt du lịch: các sông ở Nam Bộ hay sông Hương…

Bài 3 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 8: Theo em, chúng ta cần phải làm gì để sông ngòi luôn trong sạch, không bị ô nhiễm?

Lời giải:

– Xử lí nước thải công nghiệp, nông nghiệp… trước khi đưa vào sông, không đổ rác thải công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt xuống sông.

– Nghiêm cấm việc đánh bắt thủy sản bằng hóa chất, điện.