Bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực

Bài 1 trang 22 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào lược đồ trên và “Tập bản đồ thế giới và các châu lục” kết hợp với kiến thức đã học, hãy hoàn thành bảng sau:

Châu lục Dãy núi chính Sơn nguyên lớn Đồng bằng lớn
1. Châu Á ……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

2. Châu Âu ……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

3. Châu Phi ……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

4. Châu Mĩ

-Lục địa Bắc Mĩ

-Lục địa Nam Mĩ

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

5. Châu Đại Dương

-Lục địa Ôxtrâylia

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Lời giải:

Châu lục Dãy núi chính Sơn nguyên lớn Đồng bằng lớn
1. Châu Á Himalaya, Côn Luân, Hin-đu-cuc, Thiên Sơn, An-tai, Xai-an, Cap-ca. SN. Tây Tạng, SN.I-ran, SN.A-rap, SN.Đề Can, SN.Trung Xi-bia. ĐB.Sông Mê Công, ĐB.Hoa Bắc, ĐB.Ấn Hằng, ĐB.Tây Xi-bia
2. Châu Âu U-ran, An-pơ, Xcandinavi ĐB.Đông Âu
3. Châu Phi Atlat, Đrêkenbec. SN.Đông Phi, SN.Êtiôpi.
4. Châu Mĩ

-Lục địa Bắc Mĩ

-Lục địa Nam Mĩ

– Cooc-đi-e, Apalat

– An Đét

– SN.Mê-hi-cô

– SN.Guyan, SN.Braxin

– ĐB.Trung Tâm

– ĐB.Pampa, ĐB.Amazon, ĐB.Lanôt

5. Châu Đại Dương

-Lục địa Ôxtrâylia

Đông Ôxtrâylia SN.Tây Ôxtrâylia ĐB.Trung Tâm

Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào hình 19.2 trong SGK và kiến thức đã học, em hãy:

– Cho biết Vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi những địa mảng nào.

– Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Lời giải:

– Vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi những địa mảng: mảng Thái Bình Dương, mảng Âu-Á, mảng Ấn Độ, mảng Nam Cực, mảng Phi, mảng Nam Mĩ, mảng Bắc Mĩ.

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 8:Dựa vào hình 19.6 trong SGK, hãy chọn và sắp xếp các ý ở cột A và cột B sao cho phù hợp.

A. Dạng địa hình B. Nguyên nhân hình thành C. Chọn ý ở A và B cho phù hợp
a. Bờ biển cao ở Ôxtrâylia

b. Nấm đá badan ở Caliphooocnia

c. Cánh đồng lúa ở đồng bằng châu thổ sông Mênam

d. Thung lũng sông ở vùng núi Apganixtan

1. Do phù sa sông bồi đắp và được khai phá để trồng lúa nước.

2. Tác động của dòng chảy

3. Tác động của gió và nước biển

4. Tác động của nhiệt độ, mưa, gió

c-1

…………

…………

…………

Lời giải:

A. Dạng địa hình B. Nguyên nhân hình thành C. Chọn ý ở A và B cho phù hợp
a. Bờ biển cao ở Ôxtrâylia

b. Nấm đá badan ở Caliphooocnia

c. Cánh đồng lúa ở đồng bằng châu thổ sông Mênam

d. Thung lũng sông ở vùng núi Apganixtan

1. Do phù sa sông bồi đắp và được khai phá để trồng lúa nước.

2. Tác động của dòng chảy

3. Tác động của gió và nước biển

4. Tác động của nhiệt độ, mưa, gió

c-1

d-2

a-3

b-4

 

 

Bài 4 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 8: Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng.

Tác động chủ yếu của ngoại lực là:Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Lời giải:

Tác động chủ yếu của ngoại lực là:Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8