Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Bài 1 trang 13 Tập bản đồ Địa Lí 8:Dựa vào lược đồ bên, kết hợp với các kiến thức đã học, em hãy hoàn thiện các câu dưới đây để xác định vị trí địa lí của khu vực Nam Á:

Nằm giữa các vĩ tuyến từ…đến…

Chí tuyến Bắc chạy qua phần… của khu vực…

Lãnh thổ tiếp giáp với các biển…và vịnh…

Nằm chủ yếu trong kiểu khí hậu…

Lời giải:

Nằm giữa các vĩ tuyến từ 37ºB đến 6ºB

Chí tuyến Bắc chạy qua phần giữa của khu vực.

Lãnh thổ tiếp giáp với các biển A-Rap và vịnh Ben-gan.

Nằm chủ yếu trong kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa

Bài 2 trang 13 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào lược đồ bên, kết hợp với nội dung SGK, em hãy:

– Nêu tên các dạng địa hình chính của khu vực Nam Á:

+ Các dãy núi:………………………………………………………………………………………

+ Sơn nguyên:………………………………………………………………………………………

+ Đồng bằng:…………………………………………………………………………………………

– Điền vào bẳng dưới đây các hướng gió chính và thời tiết theo mùa:

Mùa Hướng gió chính Thời tiết
Mùa đông ……………………………. …………………………….
Mùa hạ ……………………………. …………………………….

Lời giải:

– Các dạng địa hình chính của khu vực Nam Á:

+ Các dãy núi: dãy Himalaya, dãy Gat Đông, dãy Gat Tây.

+ Sơn nguyên: Đê Can.

+ Đồng bằng: ĐB. Ấn Hằng.

– Các hướng gió chính và thời tiết theo mùa:

Mùa Hướng gió chính Thời tiết
Mùa đông Đông Bắc – Tây Nam Lạnh và khô
Mùa hạ Tây Nam – Đồng Bắc Nóng và ẩm

Bài 3 trang 13 Tập bản đồ Địa Lí 8:Quan sát kỹ các hình 10.3 và 10.4 trong SGK, em hãy cho biết:

– Hình 10.3 biểu hiện cảnh quan gì……………………………………………………………

– Trong hoang mạc, con người đi lại và chuyên chở hàng hóa bằng phương tiện gì. Tại sao………………………………………………………………………………………………

– Hình 10.4 biểu hiện cảnh quan gì……………………………………………………………

– Trên núi Himalaya có hiện tượng gì đáng chủ ý……………………………………………

Lời giải:

– Hình 10.3 biểu hiện cảnh quan hoang mạc.

– Trong hoang mạc, con người đi lại và chuyên chở hàng hóa bằng phương tiện là lạc đà. Vì trên hoang mạc chủ yếu là cát, các phương tiện như ô tô, xe máy…rất khó di chuyển, còn lạc đà là động vật có thể chịu được nhiệt và có sực bền cao.

– Hình 10.4 biểu hiện cảnh quan núi cao.

– Trên núi Himalaya có hiện tượng đáng chú ý đó là có khối bang trên đỉnh núi rất to và dày.