Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

Bài 1 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây nội dung phù hợp.

Các mùa Đặc trưng chủ yếu (hướng gió, nhiệt độ trung bình, lượng mưa, dạng thời tiết phổ biến)
Mùa gió Đông Bắc ( từ tháng XI đến tháng IV)

MÙA ĐÔNG

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Mùa gió Đông Bắc ( từ tháng XI đến tháng IV)

MÙA ĐÔNG

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Lời giải:

Các mùa Đặc trưng chủ yếu (hướng gió, nhiệt độ trung bình, lượng mưa, dạng thời tiết phổ biến)
Mùa gió Đông Bắc ( từ tháng XI đến tháng IV)

MÙA ĐÔNG

– Hướng: Đông Bắc

– Nhiệt độ trung bình: nhiều nơi xuống dưới 15ºC ở miền Bắc.

– Lượng mưa: miền Bắc mưa ít, duyên hải Nam Trung Bộ có lượng mưa lớn vào các tháng cuối năm.

– Dạng thời tiết: miền Bắc có thời tiết lạnh, khô. Miền Nam có thời tiết khô, nóng.

Mùa gió Đông Bắc ( từ tháng XI đến tháng IV)

MÙA ĐÔNG

– Hướng: Tây Nam (Nam Bô, Tây Nguyên), Đông Bắc (Bắc Bộ).

– Nhiệt độ trung bình: > 25ºC.

– Lượng mưa: có mưa rào, mưa dông.

– Dạng thời tiết: gió tây, mưa ngâu và bão.

 

Bài 2 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 8: Theo em mùa thu và mùa xuân thể hiện rõ nét nhất ở miền nào của Việt Nam.

Lời giải:

Mùa thu và mùa xuân thể hiện rõ nét nhất ở miền Bắc của nước ta. Vì ở miền Bắc có mùa đông biểu hiện rõ nhất, do vậy thời kì chuyển tiếp giữa hai mùa (xuân, thu) ở đây cũng thể hiện rõ nét nhất.

Bài 3 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào bảng 32.1 trong SGK, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở các mũi tên chỉ hướng di chuyển của bão ở lược đồ “Diễn biến mùa bão dọc bờ biển Việt Nam” trang 36 để thể hiện rõ thời gian thường có các cơn bão đổ vào dọc bờ biển Việt Nam.

Lời giải:

Giải tập bản đồ và bản đồ thực hành Địa Lí 8

Bài 4 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 8: Em hãy nêu những thuận lợi, khó khăn của thời tiết và khí hậu ở nước ta.

Lời giải:

– Thuận lợi: Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm là môi trường sống thuận lợi cho sinh vật phát triển, cây cối quanh năm ra hoa kết quả. Là cơ sở tự nhiên giúp cho nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta vươn lên mạnh mẽ theo hướng sản xuất lớn, chuyên canh và đa canh.

– Khó khăn: khí hậu lắm thiên tai, bất trắc, thời tiết diễn biến phức tạp.