Bài 46: Môi trường và sự phát triển bền vững

Bài 1 trang 70 Tập bản đồ Địa Lí 10: Thế nào là sự phát triển bền vững

Trả lời:

Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu hiện tại của con người nhưng không tổn hại tới sự thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai.

Bài 2 trang 70 Tập bản đồ Địa Lí 10: Vì sao phải sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường

Trả lời:

Phải sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường vì: Các nguồn tài nguyên trên Trái Đất là có hạn và đang bị cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm. Phải sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường để đảm bảo phát triển bền vững, sự phát triển của hôm nay không làm hạn chế sự phát triển của ngày mai mà phải tạo nền tảng cho sự phát triển của tương lai.

Bài 3 trang 70 Tập bản đồ Địa Lí 10: Nêu rõ vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển bằng sơ đồ sau

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Trả lời:

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài 4 trang 70 Tập bản đồ Địa Lí 10: Trình bày vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển.

* Đặc điểm chung về dân số, tài nguyên

* Vấn đề khai thác và chế biến khoáng sản

* Vấn đề khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp

Trả lời:

* Đặc điểm chung về dân số, tài nguyên:

– Giàu tài nguyên thiên nhiên, cả về trữ lượng và chủng loại,

– Dân số đông, chiếm 3/4 dân số thế giới.

* Vấn đề khai thác và chế biến khoáng sản

– Khai thác và chế biến khoáng sản có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế của nhiều nước.

– Việc khai thác các mỏ lớn không chú trọng đến các biện pháp bảo vệ môi trường làm ô nhiễm nặng nguồn nước, đất, không khí ở khu vực mỏ.

* Vấn đề khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp

– Việc đốn rừng diễn ra trên quy mô lớn, lớn hơn nhiều so với khả năng phục hồi rừng và tốc độ trồng rừng, để lấy củi, gỗ, đất canh tác và đồng cỏ.

– Nền nông nghiệp quảng canh, năng suất thấp nên ở nhiều nước còn phổ biến tình trạng đốt rừng, phá rừng để lấy đất canh tác, phát quang rừng làm đồng cỏ chăn nuôi… làm suy giảm diện tích rừng, đất bị thoái hóa.

Bài 5 trang 71 Tập bản đồ Địa Lí 10: Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thể loài người?

Trả lời:

Môi trường tự nhiên là một khối thống nhất không thể tách rời. Môi trường của một quốc gia ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu. Các vấn đề môi trường nhìn chung đều có phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia như hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ô dôn, ô nhiềm nguồn nước sông, biển,… Vì vậy, việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thể loài người.