Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Bài 1 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào kiến thức đã học và quan sát các hình 12.1 ban chuẩn hoặc 15.1 ban nâng cao, em hãy điền vào sơ đồ bên:

* Các đai khí áp:

Đai khí áp cao (điền dấu +)

Đai khí áp thấp (điền dấu -).

* Các loại gió chính:

Gió Đông cực (điền chữ A)

Gió Tây ôn đới (điền chữ B)

Gió Mậu dịch (điền chữ C)

Trả lời:

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

 

Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 10: Quan sát các hình 12.1, hình 12.3 ban chuẩn hoặc hình 15.2, hình 15.3 ban nâng cao, em hãy điền vào chỗ chấm (…) ở các câu dưới đây ý đúng sao cho thích hợp:

– Hình bên là Lược đồ khí áp và gió trung bình tháng …………… tiêu biểu cho mùa ……………. ở bán cầu Bắc.

– Hình bên là Lược đồ khí áp và gió trung bình tháng …………… tiêu biểu cho mùa ……………. ở bán cầu Bắc.

Trả lời:

– Hình bên là Lược đồ khí áp và gió trung bình tháng 7 tiêu biểu cho mùa hạ ở bán cầu Bắc.

– Hình bên là Lược đồ khí áp và gió trung bình tháng 1 tiêu biểu cho mùa đông ở bán cầu Bắc..

Bài 3 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 10: Em hãy giải thích vì sao có sự phân bố của khí áp và gió như vậy.

Trả lời:

Có sự phân bố của khí áp và gió như vậy vì:

– Sự phân bố khí áp:

+ Khí áp thay đổi theo nhiệt độ, độ ẩm.

+ Sự phân bố các lục địa và đại dương.

– Gió là sự di chuyển của không khí từ nơi áp cao về nơi ấp thấp. Các loại gió trên Trái Đất phân bố theo sự phân bố của khí áp.