Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào nội dung SGK và quan sát hình 11.1 ban chuẩn hoặc hình 13.2 ban nâng cao, em hãy điền tên các tầng khí quyển vào sơ đồ bên, để mô tả cấu trúc của khí quyển trheo chiều thẳng đứng.

Trả lời:

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 10: Quan sát kĩ hình 11.2 ban chuẩn hoặc hình 14.1 ban nâng cao, em hãy điền vào chỗ chấm (…) tỉ lệ các thành phần lượng bức xạ Mặt Trời chiếu đến bề mặt Trái Đất và tiến hành vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sự phân phối đó.

* Lượng bức xạ phản hồi vào không gian vũ trụ là…………..%

* Lượng bức xạ được khí quyển hấp thụ là……………………….%

* Lượng bức xạ được mặt đất hấp thụ là…………………………%

* Lượng bức xạ đến mặt đất bị phản hồi vào không gian vũ trụ là…………..%

Trả lời:

* Lượng bức xạ phản hồi vào không gian vũ trụ là 30%.

* Lượng bức xạ được khí quyển hấp thụ là 19%.

* Lượng bức xạ được mặt đất hấp thụ là 47%.

* Lượng bức xạ đến mặt đất bị phản hồi vào không gian vũ trụ là 4%.

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài 3 trang 15 Tập bản đồ Địa Lí 10: Hãy giải thích vì sao các hiện tượng ngưng kết của hơi nước (sương mù, mây, mưa) thường chỉ hay xảy ra với lớp không khí sát mặt đất trong tầng đối lưu?

Trả lời:

Các hiện tượng ngưng kết hơi nước (sương mù, mây, mưa) thường chỉ hay xảy ra với lớp không khí sát mặt đất trong tầng đối lưu vì: Tầng đối lưu là nơi tập trung 3/4 lượng hơi nước (từ 4km trở xuống) và các hạt nhân ngưng tụ như tro, bụi, muối, vi sinh vật… Hơi nước và các phần tử vật chất rắn này càng lên cao càng giảm.