Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào lược đồ Các đới khí hậu trên Trái Đất trong hình 14.1 SGK ban chuẩn hoặc hình 18.1 SGK ban nâng cao, em hãy cho biết:

* Trên Trái Đất có bao nhiêu đới khí hậu? Kể tên các đới khí hậu đó

* Tên các kiểu khí hậu ở các đới khí hậu sau:

– Nhiệt đới

– Cận nhiệt đới

– Ôn đới

* Nhận xét sự phân hóa khác nhau giữa đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu nhiệt đới

Trả lời:

* Trên Trái Đất có 7 đới khí hậu gồm:

– Đới khí hậu cực

– Đới khí hậu cận cực

– Đới khí hậu ôn đới

– Đới khí hậu cận nhiệt

– Đới khí hậu nhiệt đới

– Đới khí hậu cận xích đạo

– Đới khí hậu xích đạo

* Tên các kiểu khí hậu ở các đới khí hậu sau:

– Nhiệt đới: Kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa và kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

– Cận nhiệt đới: Kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa; kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa và kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

– Ôn đới: Kiểu khí hậu ôn đới lục địa và kiểu khí hậu ôn đới hải dương.

* Nhận xét sự phân hóa khác nhau giữa đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu nhiệt đới.

– Ở đới khí hậu ôn đới, các kiểu khí hậu chủ yếu phân hóa theo chiều kinh tuyến.

– Ở đới khí hậu nhiệt đới, các kiểu khí hậu chủ yếu phân hóa theo chiều vĩ tuyến.

Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 10: Căn cứ vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A, B, C, D dưới đây, em hãy xác định chúng tiêu biểu cho kiểu khí hậu nào?

Trả lời:

A – Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa

B – Kiểu khí hậu ôn đới lục địa

C – Kiểu khí hậu ôn đới hải dương

D – Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải

Bài 3 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 10: Em hãy cho biết khí hậu Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào và đới khí hậu nào?

Trả lời:

Khí hậu Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa và thuộc đới khí hậu nhiệt đới.