Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

Bài 1 trang 26 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào bảng số liệu “Sự gia tăng dân số qua các thời kì” dưới đây:

Năm 1500 1804 1927 1959 1974 1987 1999 2009 2025(dự báo)
Số dân(tỉ người) 0,5 1 2 3 4 5 6 6,81 8,1

* Em hãy cho biết:

• Khoảng thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người:

• Khoảng thời gian để sân số tăng gấp đôi

* Nhận xét về sự phát triển dân số thế giới trong thời gian nêu trên

Trả lời:

* Cho biết:

• Khoảng thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người: Ngày càng rút ngắn

• Khoảng thời gian để sân số tăng gấp đôi: Ngày càng ngắn lại.

* Nhận xét: Trong thời kì năm 1500 – 2025, quy mô dân số thế giới ngày càng lớn, tốc độ gia tăng nhanh, đặc biệt từ nửa sau thế kỉ XX. Thời gian để dân số tăng thêm 1 tỉ người và thời gian để sân số tăng gấp đôi ngày càng rút ngắn lại.

Bài 2 trang 26 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào hình 22.1 và 22.2 ban chuẩn hoặc hình 30.1 và 30.2 ban nâng cao, em hãy điền vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đâynhững nội dung phù hợp thể hiện tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô của thế giới, các nước phát triển và các nước đáng phát triển.

Tỉ suất sinh thô Tỉ suất tử thô
1950-1955, 1985 – 1990, 2004 – 2005 1950 – 1955, 1985 – 1990, 2004 – 2005
Thế giới ………………, ………………, ……………… ………………, ………………, ………………
Các nước phát triển ………………, ………………, ……………… ………………, ………………, ………………
Các nước đang phát triển ………………, ………………, ……………… ………………, ………………, ………………

Trả lời:

Tỉ suất sinh thô Tỉ suất tử thô
1950-1955, 1985 – 1990, 2004 – 2005 1950 – 1955, 1985 – 1990, 2004 – 2005
Thế giới 36, 27, 21 25, 11, 9
Các nước phát triển 23, 15, 11 15, 9, 10
Các nước đang phát triển 42, 31, 24 28, 12,

 

Bài 3 trang 26 Tập bản đồ Địa Lí 10: ): Dựa vào bảng số liệu và kiến thức đã học, hãy nêu nhận xét giữa 2 nhóm nước: Các nước phát triển và các nước đang phát triển thời kì 1950 – 2005 về:

* Tỉ suất sinh thô hàng năm

* Tỉ suất tử thô hàng năm

Trả lời:

* Tỉ suất sinh thô hàng năm:

– Tỉ suất sinh thô của cả 2 nhóm nước đều giảm, hiện nay còn khá thấp.

– Tỉ suất sinh thô của nhóm nước phát triển thấp hơn nhóm nước đang phát triển.

* Tỉ suất tử thô hàng năm:

– Tỉ suất tử thô hàng năm ngày càng giảm, hiện nay còn tương đối thấp.

– Tỉ suất tử thô của nhóm nước đang phát triển giảm nhanh hơn và hiện nay ở mức thấp hơn so với nhóm nước phát triển.

Bài 4 trang 27 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào lược đồ “Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên hàng năm thời kì 2000 – 2005 (%)”, em hãy xác định một số nước có mức gia tăng dân số khác nhau và điền vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây:

Các nước có gia tăng dân số tự nhiên là 0 và âm Các nước có gia tăng dân số tự nhiên chậm (<0,9%) Các nước có gia tăng dân số tự nhiên nhanh (>2%)
………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. …………………………………..

Trả lời:

Các nước có gia tăng dân số tự nhiên là 0 và âm Các nước có gia tăng dân số tự nhiên chậm (<0,9%) Các nước có gia tăng dân số tự nhiên nhanh (>2%)
Liên Bang Nga, Thụy Điển, Liên Bang Đức, Ba Lan, Bê la rut, Ucraina, Rumani, Tây Ban Nha,… Canna đa, Hoa Kì, trung Quốc, Cadăcxtan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ôxtrâylia,… Bô li via, Panagoay, Mali, Nigiê, Sat, CHDC Công gô, Li Bi, Ai Cập, Ảrập Xêút, Pakixan, Lào,…

 

 

Bài 5 trang 27 Tập bản đồ Địa Lí 10: Em hãy nêu những hậu quả của gia tăng dân số không hợp lí:

* Gia tăng quá nhanh:

* Gia tăng âm và 0

Trả lời:

Những hậu quả của gia tăng dân số không hợp lí:

* Gia tăng quá nhanh: Gây sức ép lớn lên kinh tế, xã hội và môi trường:

– Cản trở sự tích lũy và phát triển nền kinh tế, dẫn đến nghèo nàn, lạc hậu.

– Sực ép lớn lên giáo dục, y tế,…

– Thiếu chỗ ở, không gian sống.

– Tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm cao

– Nhiều tệ nạn xã hội.

– Ô nhiễm môi trường: đất, nước, không khí,…

* Gia tăng âm và 0:

– Thiếu hụt lao động cho các ngành kinh tế.

– Chi phí lớn cho các phúc lợi xã hội (lương hưu, bảo hiểm xã hội, y tế…)