Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Bài 1 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào hình 7.1 ban chuẩn hoặc hình 8.2 ban nâng cao, kết hợp với những kiến thức đã học, em hãy điền tên các lớp và các bộ phận của từng lớp cấu trúc của Trái Đất vào sơ đồ bên.

Trả lời:

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào nội dung thuyết kiến tạo mảng và những kiến thức đã học, em hãy xác định và điền tên các mảng kiến tạo lớn vào lược đồ dưới đây.

Trả lời:

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài 3 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào hình 7.3 ban chuẩn hoặc hình 9.1 ban nâng cao và bản đồ treo tường “Các mảng kiến tạo, các vành đai động đất và núi lửa” em hãy vẽ kí hiệu múi tên lên lược đồ trên để mô tả:

* Những nơi diễn ra tiếp xúc tách dãn là……………………………………………………

* Những nơi diễn ra tiếp xúc dồn ép là……………………………………………………….

Trả lời:

* Những nơi diễn ra tiếp xúc tách dãn là: Mảng Bắc Mỹ và mảng Á – Âu, mảng Nam Mỹ và mảng Phi, mảng Phi và mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia, mảng Thái Bình Dương và mảng Nam cực.

* Những nơi diễn ra tiếp xúc dồn ép là: Mảng Á – Âu và mảng Thái Bình Dương, mảng Philippin và mảng Thái Bình Dương, mảng Ấn Độ – Ôxtrâylia và mảng Thái Bình Dương.

Bài 4 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 10: Em hãy đánh dấu X vào chỗ trống, phương án trả lời đúng trong những câu sau:

Các hoạt động động đất, núi lửa thường hay xảy ra ở:

(…..) Trung tâm của các mảng kiến tạo

(…..) Rìa của các mảng kiến tạo

(…..) Những vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo

Trả lời:

Các hoạt động động đất, núi lửa thường hay xảy ra ở:

(…..) Trung tâm của các mảng kiến tạo

(…..) Rìa của các mảng kiến tạo

(  X  ) Những vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo