Bài 24: Các chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo

Bài 1 trang 30 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào hình 33.1 và hình 33.2 ban nâng cao kết hợp với nội dung SGK, em hãy điền vào chỗ chấm (…) ở bảng sau những nội dung phù hợp thể hiện đặc điểm và sự phân bố các chủng tộc chính trên thế giới.

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Trả lời:

 

Bài 2 trang 30 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào hình 33.3 trong SGK ban nâng cao, em hãy xác định các khu vực phân bố của các tôn giáo chủ yếu trên thế giới:

* Khu vực phân bố đạo Cơ đốc

* Khu vực phân bố đạo Hồi

* Khu vực phân bố đạo Phật

* Khu vực phân bố đạo Do Thái

* Khu vực phân bố đạo Hinđu

Trả lời:

Xác định các khu vực phân bố của các tôn giáo chủ yếu trên thế giới:

* Khu vực phân bố đạo Cơ đốc: Châu Mỹ, châu Âu, phía Nam Liên Bang Nga, Ô x trây lia, Nam Phi,…

* Khu vực phân bố đạo Hồi: Tây Nam Á, Bắc Phi, Inđônêxia.

* Khu vực phân bố đạo Phật: Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma, Nhật Bản, Hàn Quốc.

* Khu vực phân bố đạo Do Thái: Châu Âu, Đông Bắc Hoa Kì.

* Khu vực phân bố đạo Hinđu: Ấn Độ