Bài 19: Sự phân bố sinh vật trên Trái Đất

Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào hình 19.1 và hình 19.2 trong SGK ban chuẩn hoặc hình 26.1 và hình 26.2 ban nâng cao, em hãy xác định phạm vi phân bố của các nhóm đất chính ở vùng nhiệt đới tương ứng với các kiểu thảm thực vật chính ở đây.

Trả lời:

– Phạm vi phân bố của các nhóm đất chính tương ứng với các kiểu thảm thực vật chính ở vùng nhiệt đới:

– Nhóm đất đỏ, nâu đỏ (tương ứng với thảm thực vật xavan): Phía bắc khu vực Trung Phi.

– Nhóm đất đỏ vàng (tương ứng với thảm thực vật rừng nhiệt đới ẩm, rừng xích đạo): Phía nam của Trung Phi, Nam Mĩ, Nam Á, Đông Nam Á, Đông Bắc Ôxtrâylia.

Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào hình 19.11 trong SGK ban chuẩn hoặc hình 26.11 ban nâng cao và các kiến thức đã học, em hãy xác định tên các vành đai thực vật tương ứng với vành đai đất theo sơ đồ dưới đây

Trả lời:

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 10: Vì sao việc trồng và bảo vệ rừng lại là một nhiệm vụ quan trọng cấp bách ở nước ta và nhiều nước trên thế giới?

Trả lời:

Việc trồng và bảo vệ rừng lại là một nhiệm vụ quan trọng cấp bách ở nước ta và nhiều nước trên thế giới vì:

– Rừng có vai trò quan trọng và có giá trị nhiều mặt:

+ Rừng là lá phổi xanh của thế giới, giúp hấp thụ CO2, nhả khí O2 trong khí quyển.

+ Rừng là nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm.

+ Rừng góp phần bảo vệ và cải tạo đất, chống xói mòn, trượt lở.

+ Rừng có tác dụng điều hào nước ngầm và dòng chảy trên mặt.

+ Rừng đem lại nhiều nguồn lợi kinh tế, du lịch.

– Tuy nhiên, ở nước ta và nhiều nước trên thế giới, tài nguyên rừng đang bị khai thác quá mực, diện tích và chất lượng rừng đang bị suy giảm nghiêm trọng.