Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất

Bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào hình vẽ dưới đây, em hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ chấm (…) ở những ý sau:

– Hệ Mặt Trời có …………. hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời.

– Tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời theo thứ tự xa đần Mặt Trời là:

1. ………………………….. 4. ………………………….. 7. …………………………..
2. ………………………….. 5. ………………………….. 8. …………………………..
3. ………………………….. 6. …………………………..

Trả lời:

-Hệ Mặt Trời có 8 hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời.

– Tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời theo thứ tự xa đần Mặt Trời là:

1. Thủy tinh 4. Hỏa tinh 7. Thiên Vương tinh
2. Kim tinh 5. Mộc tinh 8. Hải Vương tinh
3. Trái Đất 6. Thổ tinh

Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào hình 5.3 của SGK ban chuẩn và hình 6.1 SGK ban nâng cao, em hãy cho biết: Thời điểm Hà Nội là 7 giờ sáng ngày 1 tháng 1 thì ở Bắc Kinh là …………..giờ, ngày ……………….; ở Oasintơn là ……………giờ, ngày …………….

Trả lời:

Thời điểm Hà Nội là 7 giờ sáng ngày 1 tháng 1 thì ở Bắc Kinh là 8 giờ, ngày 1 tháng 1; ở Oasintơn là 19 giờ, ngày 31 tháng 12.

Bài 3 trang 8 Tập bản đồ Địa Lí 10: Hãy xác định kiến thức ở dưới đây đúng hay sai bằng cách đánh dấu X vào ô trống:

“Do tác động của lực Côriôlit, ở bán cầu bắc, vật chuyển động theo phương nằm ngang bị lệch về bên trái theo hướng chuyển động”.

(…..) Đúng       (…..) Sai

Trả lời:

Do tác động của lực Côriôlit, ở bán cầu bắc, vật chuyển động theo phương nằm ngang bị lệch về bên trái theo hướng chuyển động”.

(…..) Đúng         ( X ) Sai