Bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển

Bài 1 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào nội dung SGK, hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) ở câu dưới dấy:

* Trên mặt biển và đại dương luôn luôn có sóng vì:………………………………….

* Sự khác biệt cơ bản giữa các loại sóng biển:

Loại sóng biển /Các yếu tố Sóng gió Sóng thần
– Nguyên nhân hình thành- Đặc điểm

– Sức tàn phá

…………………………………. ………………………………… ………………………………… …………………………………. ………………………………… …………………………………

Trả lời:

* Trên mặt biển và đại dương luôn luôn có sóng do:

– Trên mặt biển thưởng xuyên có gió.

– Sóng có tác dụng lan truyền từ nơi này sang nơi khác.

– Thủy triều tạo nên vận động của nước biển.

– Sự chuyển động của các dòng hải lưu.

* Sự khác biệt cơ bản giữa các loại sóng biển:

Loại sóng biển / Các yếu tố Sóng gió Sóng thần
– Nguyên nhân hình thành

– Đặc điểm

– Sức tàn phá

– Gió

– Gió càng mạnh thì sóng càng to

– Không đáng kể

– Động đất, núi lửa phun ngầm, bão

– Chiều cao khoảng 20 – 40m, truyền theo chiều ngang với tốc độ 400 – 800km/h.

– Rất mạnh

 

Bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 10: Từ hai sơ đồ A và B dưới đây, em hãy xác định sơ đồ nào thể hiện ngày triều cường và sơ đồ nào thể hiện ngày triều kém?

Trả lời:

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 10: Dựa vào lược đồ Các dòng biển trên thế giới hình 16.4 SGK ban chuẩn hoặc hình 22.4 SGK ban nâng cao, em hãy dùng bút màu đỏ để tô lên các dòng biển nóng ở hình dưới đây.

Trả lời:

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10