Bài 9: Nhật Bản

Bài 1 trang 15 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát kĩ lược đồ dưới đây, em hãy:

+) Tô màu vàng vào lãnh thổ Nhật Bản trên lược đồ.

+) Điền tên các đảo lớn của Nhật Bản vào chỗ chấm (…) trên lược đồ cho đúng.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 9

Bài 2 trang 15 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở Nhật Bản đã có những cải cách dân chủ gì để phát triển đất nước?

Lời giải:

Những cải cách dân chủ của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

+ Ban hành Hiến pháp mới (1946) với nhiều nội dung tiến bộ.

+ Thực hiện cải cách ruộng đất (1946 – 1949).

+ Xoá bỏ chủ nghĩa quân phiệt và trừng trị tội phạm chiến tranh.

+ Giải giáp các lực lượng vũ trang.

+ Giải thể các công ty độc quyền lớn.

+ Ban hành các quyền tự do dân chủ (luật Công đoàn, nam nữ bình đẳng…).

Bài 3 trang 15 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát biểu đồ ở hình dưới đây vào dựa vào SGK, em hãy nêu những nhận xét về tốc độ phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX và giải thích vì sao nền kinh tế Nhật Bản lại đạt được những thành tựu như thế?

Lời giải:

– Giai đoạn 1950 – 1968: Ngay sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng khi Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh Triều tiên (6 – 1950) – được coi là “ngọn gió thần” đối với nền kinh tế Nhật Bản.

– Giai đoạn 1968 – 1973: Nhờ việc Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh Việt Nam, kinh tế Nhật Bản phát triển đạt mức thần kì, vượt qua các nước Tây Âu, vươn lên đứng thứ hai trong thế giới tư bản.