Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)

Bài 1 trang 43 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

+) Điền các địa danh Buôn Ma Thuột, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn vào chỗ chấm (…) trên lược đồ cho đúng.

+) Tô màu khác nhau (hồng, tím, đỏ) vào kí hiệu chỉ quân ta tấn công địch qua từng giai đoạn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 trên lược đồ.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 9

+) Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Tại sao ta chọn Tây Nguyên là hướng tiến công chủ yếu và mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975?

X Địa bàn Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng.
X Lực lượng quân địch ở đây mỏng, sơ hở.
X Lực lượng quân địch ở đây mỏng, sơ hở.
Lực lượng địch tập trung chủ yếu ở đây.

+) Trận then chốt mở màn chiến dịch Tây Nguyên diễn ra ở đâu?

Plâycu.
Kon Tum.
X Buôn Ma Thuột.
Đà Lạt.

+) Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 đã phát triển qua các chiến dịch nào?

X Chiến dịch Tây Nguyên.
Chiến dịch Đường 9 Nam Lào.
X Chiến dịch Huế – Đà Nẵng.
X Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Bài 2 trang 44 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Em hãy lập bảng niên biểu những sự kiện chính trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 theo nội dung sau:

Lời giải:

Thời gian Những sự kiện chính
10 – 3 – 1975 Ta giành thắng lợi ở Buôn Ma Thuột.
14 – 3 Địch rút toàn bộ khỏi Tây Nguyên.
24 – 3 Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.
21 – 3 Quân ta đánh thẳng vào căn cứ địch ở Huế.
26 – 3 Huế hoàn toàn giải phóng.
29 – 3 Đà Nẵng được giải phóng.
26 – 4 Bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh.
30 – 4 Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.