Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935

Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy:

+) Tô màu đỏ vào kí hiệu chỉ các cuộc đấu tranh của công nhân, màu xanh vào kí hiệu chỉ các cuộc đấu tranh của nông dân trong phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 9

+) Trình bày miệng diễn biến phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh theo lược đồ.

Phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh:

– Tháng 9 năm 1930 phong trào đấu tranh dâng cao, phát triển đỉnh cao ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Nông dân biểu tình có vũ trang tự vệ với hàng nghìn người kéo đến huyện lị, tỉnh lị, đòi giảm thuế ở các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Diễn Châu, Anh Sơn (Nghệ An), Kỳ Anh (Hà Tĩnh)… được công nhân Vinh – Bến Thủy hưởng ứng.

– Tiêu biểu nhất là cuộc biểu tình của 8000 nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ngày 12 – 9 – 1930, khi đến Vinh đoàn biểu tình đã lên đến hơn 4 vạn người. Pháp đàn áp đẫm máu cuộc biểu tình làm 217 người chết và 126 người bị thương.

– Chính quyền thực dân tan rã ở nhiều nơi, ở những địa phương đó nhân dân đứng lên làm chủ xây dựng chính quyền Xô viết.

Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Sự kiện nào đánh dấu Xô viết Nghệ – Tĩnh đã đạt đến đỉnh cao?

Ngày 1 – 5 – 1930, lần đầu tiên công nhan và nông dân Việt Nam đoàn kết với nhau trong trận tuyến chống đế quốc, phong kiến.
X Cuộc biểu tình của 2 vạn nông dân huyện Hưng Nguyên làm tê liệt chính quyền địch ở địa phương. Chính quyền Xô viết được thành lập.
Tháng 4 – 1930, hơn 400 công nhân nhà máy diêm và nhà máy cưa Bến Thủy (Vinh) bãi công.
Cả 3 ý trên.

+) Tại sao nói Xô viết Nghệ – Tĩnh thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân?

X Thực hiện các quyền tự do dân chủ, bãi bỏ mọi thứ thuế do đế quốc đặt ra.
X Chia lại ruộng đất cho nông dân.
X Thành lập các đội tự vệ vũ trang để bảo vệ nhân dân.
Nêu cao khẩu hiệu đấu tranh chính trị với đấu tranh kinh tế.