Bài 10: Các nước Tây Âu

Bài 1 trang 16 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát kĩ lược đồ dưới đây, em hãy:

+) Điền tiếp tên gọi của tổ chức Liên minh châu Âu (EU) theo từng mốc thời gian dưới đây:

Lời giải:

+) Tháng 4 năm 1951, Cộng đồng than, thép châu Âu.

+) Tháng 3 năm 1957,”Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu”, rồi “Cộng đồng kinh tế châu Âu”

+) Tháng 7 năm 1967,ba cộng đồng trên sáp nhập với nhau thành Cộng đồng châu Âu (EC).

+) Tháng 12 năm 1991,”Cộng đồng châu Âu” đổi tên thành “Liên minh châu Âu” (EU).

+) Tô màu khác nhau vào lãnh thổ các nước thanh gia Liên minh châu Âu theo từng giai đoạn được chú giải trên lược đồ.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 9

Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Những yếu tố nào đã dẫn tới sự liên kết về kinh tế và chính trị của các nước châu Âu trong tổ chức Liên minh châu Âu (EU)?

X Các nước Tây Âu đều có chung một nền văn minh, có một nền kinh tế không cách biệt nhau lắm và từ lâu đã liên hệ mật thiết với nhau.
Trước sự lớn mạnh của phong trào xã hội chủ nghĩa, các nước Tây Âu liên kết lại để ngăn chặn những ảnh hưởng của phong trào này.
Do những khó khăn và khủng hoảng kinh tế triền miên nên các nước này thấy cần liên kết lại với nhau để cùng thoát khỏi khủng hoảng.
X Các nước Tây Âu muốn thoát dần khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ nên họ cần phải liên kết cùng nhau trong cuộc cạnh tranh với các nước ngoài khu vực.

+) Đến năm 2004, Liên minh châu Âu (EU) gồm bao nhiêu nước?

6 nước.
15 nước.
X 25 nước.
35 nước.