Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 5 trang 16: Trong hình 1.29 tìm một góc quay thích hợp để phép quay tâm O.

– Biến điểm A thành điểm B;

– Biến điểm C thành điểm D.

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Lời giải

– Biến điểm A thành điểm B: phép quay tâm O góc 45o

– Biến điểm C thành điểm D: phép quay tâm O góc 50o

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 5 trang 17: Trong hình 1.31 khi bánh xe A quay theo chiều dương thì bánh xe B quay theo chiều nào?

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Lời giải

khi bánh xe A quay theo chiều dương thì bánh xe B quay theo chiều âm.

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 5 trang 17: Trên một chiếc đồng hồ từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim giờ và kim phút đã quay một góc bao nhiêu độ?

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Lời giải

Từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim giờ quay được 1 góc 45o

Từ lúc 12 giờ đến 15 giờ kim phút quay được 1 góc 1080o

Trả lời câu hỏi Toán 11 Hình học Bài 5 trang 18: Cho tam giác ABC và điểm O. Xác định ảnh của tam giác đó qua phép quay tâm O góc 60o.

Lời giải

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Bài 1 (trang 19 SGK Hình học 11): Cho hình vuông ABCD tâm O.

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

a. Tìm ảnh của điểm C qua phép quay tâm A góc 90o.

b. Tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc 90o

Lời giải:

a. Gọi C’ là điểm đối xứng với điểm C qua điểm D.

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

C’ là ảnh của C trong phép quay Q(A,90o) .

b. Ta có :

OD = OC và góc(OC,OD) = 90o

OC = OB và góc(OB,OC) = 90o

Nên trong phép quay Q(O,90o) thì C → D, B → C => BC → CD.

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2 (trang 19 SGK Hình học 11): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2; 0) và đường thẳng d có phương trình x + y – 2 = 0. Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc 90o.

Lời giải:

* Ta có A(2; 0) thuộc tia Ox.

Gọi Q(O,90o) (A) = B thì B thuộc tia Oy và OA = OB nên B(0 ; 2)

* Ta thấy tọa độ A, B đều thỏa phương trình x + y – 2 = 0 của đường thẳng d nên A, B thuộc d.

Do Q(O,90o) (A) = B và tương tự Q(O,90o) (B) = C(-2; 0) nên ảnh của d chính là đường thẳng (BC) có phương trình theo đoạn chắn là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11