Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 5 trang 172: Tính y’ và đạo hàm của y’, biết:

a) y = x3 – 5x2 + 4x;

b) y = sin3x.

Lời giải:

a)y’ = (x3 – 5x2 + 4x)’ = 3x2 – 10x + 4

(3x2 – 10x + 4)’ = 6x – 10

b) y’ = (sin⁡3x )’ = 3cos⁡3x

(3 cos⁡3x )’ = -9sin⁡3x

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 5 trang 173: Một vật rơi tự do theo phương thẳng đứng có phương trình s = 1/2gt2 (trong đó g ≈ 9,8 m/s2). Hãy tính vận tốc tức thời v(t) tại các thời điểm to = 4s; t1 = 4,1 s. Tính tỉ số Δv/Δt trong khoảng Δt = t1 – to.

Lời giải:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 5 trang 173: Tính gia tốc tức thời của sự rơi tự do s = 1/2gt2.

Lời giải:

s” = (1/2 gt2 )” = (gt)’ = g = 9,8 (m/s2)

Bài 1 (trang 174 SGK Đại số 11):

Bài 1 trang 174 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 1 trang 174 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2 (trang 174 SGK Đại số 11): Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

Bài 2 trang 174 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 2 trang 174 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11