Để xem lời giải chi tiết SGK lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 vui lòng truy cập website : edusmart.vn

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 4 trang 170: Cho hàm số f(x) = √x, xo = 4 và Δx = 0,01. Tính f’(xo) Δx

Lời giải:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Bài 1 (trang 171 sgk Đại số 11): Tìm vi phân của các hàm số sau:

Bài 1 trang 171 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 1 trang 171 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2 (trang 171 SGK Đại số 11): Tìm dy, biết:

Bài 2 trang 171 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 2 trang 171 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11