Bài 9: Ấn Độ thế kỉ 18 – Đầu thế kỉ 20

Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Từ những số liệu của bảng thống kê trên, em hãy.

+) Vẽ biểu đồ so sánh giá trị lương thực xuất khẩu với số người chết đói.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Giải thích biểu đồ trên.

Lời giải:

Số lượng xuất khẩu gạo càng tăng kéo theo số người chết đói càng nhiều.

Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát bức tranh ở hình 1 và kiến thức đã học, em hãy giải thích nguyên nhân của nạn đói ở Ấn Độ năm 1877.

Lời giải:

– Sự thống trị của Anh ở Ấn Độ.

Bài 3 trang 19 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát hình 41 trong SGK, trình bày tóm tắt diễn biến của khởi nghĩa Xi – pay.

Lời giải:

– Khởi nghĩa Xi – pay (1857 – 1859)

+ 60 000 lính Xi – pay cùng nhân dân nổi dậy vũ trang khởi nghĩa.

+ Khởi nghĩa lan rộng miền Bắc và một phần Trung Ấn Độ, thành lập chính quyền ở những thành phố lớn.