Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Bài 1 trang 7 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Hai bức trang trên mô tả máy kéo sợi ở nước Anh đầu thế ki XVIII, em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào.Tên của máy kéo sợi trong hình 2 là gì.

Lời giải:

Tên của máy kéo sợi trong hình 2 là máy kéo sợi Gien – ni, tác dụng giúp tăng năng suất lên 8 lần so với trước kia

+) Lập bảng thống kê những phát minh tiêu biểu trong cuộc cách mạng công nghiệp trong những nội dung sau:

Lời giải:

Thời gian Tên phát minh Người phát minh Áp dụng vào ngành công nghiệp nào
1764 Máy kéo sợi Gien – ni Giêm – ha – gri – vơ Công nghiệp nhẹ
1785 Máy dệt Ét – mơn Các – rai Công nghiệp nhẹ
1784 Máy hơi nước Giêm Oát Dệt vải -> áp dụng nhiều ngành khác

 

Bài 2 trang 8 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát bức ảnh trong hình 14 SGK, em hãy cho biết:

+) Tên ,năm sinh , năm mất của nhân vật trong ảnh :

Lời giải:

G. Oát (1736 – 1819)

+) Phát minh của nhân vật đó có ý nghĩa như thế nào đối với các ngành kinh tế của nước Anh cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX:

Lời giải:

Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước, từ đó các nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện. lúc đầu máy móc được sử dụng trong ngành dệt vải, về sau được đưa dần vào các ngành kinh tế khác đặc biệt và giao thộng vận tải. Tàu thủy chạy bằng hơi nước thay thế thuyền buồm, xe lửa và đường sắt bắt đầu xuất hiện.

Bài 3 trang 8 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào nội dung SGK và quan sát 2 lược đồ “ Nước Anh nửa đầu thế kỉ XIX” trong hình 17 và 18 của SGK, em hãy:

+) Tô màu khác nhau vào hai lược đồ dưới đây để thể hiện các trung tâm sản xuất thủ công ,trung tâm vùng công nghiệp mới, trung tâm khai thác than đá.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Nêu những biến đổi của nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp:

Lời giải:

Anh từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp phát triển nhất thế giới thời bấy giờ.

Bài 4 trang 9 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào lược đồ “Khu vực Mĩ La Tinh đầu thế kì XIX” trong hình 19 SGK. Em hãy:

+) Điền vào trong lược đồ dưới đây tên và năm thành lập các quốc gia tư sản ở khu vực này :

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Trình bày nguyên nhân ra đời của các quốc gia tư sản ở khu vực này:

Lời giải:

– Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

– Phong trào dân tộc dân chủ ở các nước châu Âu và châu Mĩ ngày càng dâng cao.

– Do tác động của các cuộc Cách mạng tư sản trước đó.

Bài 5 trang 10 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào hình 20 lược đồ “Cách mạng 1848-1849 ở châu Âu” trog SGK, em hãy:

+) Điền vào lược đồ trong hình bên tên các địa danh nơi bừng nổ phong trào cách mạng 1849- 1849 ở châu Âu.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Nêu nhiệm vụ cách mạng ở một số nước châu Âu trong cuộc cách mạng 1848-1849:

Lời giải:

– Ở Đức, Italia: Thống nhất đất nước, mở đường cho CNTB phát triển.

– Áo – Hung, Hung – ga – ri, Séc, Ba Lan,…: đấu tranh đòi giải quyết các vấn đề dân tộc, thành lập các quốc gia độc lập.