Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20

Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Hãy ghi dưới bức chân dung: tên, năm sinh, năm mất của nhân vật ở hình 1.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Nhân vật đó có công lao thế nào đối với Nhật Bản:

Lời giải:

Thực hiện cải cách Duy Tân Minh Trị đưa Nhật Bản thoát khỏi sự xâm lược của các nước Thực dân phương Tây và phát triển trở thành một nước đế quốc.

+) Nội dung, ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị:

Lời giải:

– Nội dung:

+Kinh tế: thi hành nhiều cải cách: thống nhất tiền tệ, xóa bỏ độc quyền ruộng đất.

+ Chính trị, xã hội: Bãi bỏ chế độ nông nô, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm quyền; thi hành giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật.

+ Quân sự: Quân đội được tổ chức theo kiểu phương Tây

Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào lược đồ hình 49 trong SGK, em hãy ghi tên các khu vực, các nước và tô màu khác nhau thể hiện sự xâm chiếm các vùng lãnh thổ của Nhật Bản qua từng giai đoạn.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8