Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Bài 1 trang 10 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Quan sát hình 24 SGK ,em hãy:

+) Giải thích vì sao giới chủ tư bản lại thích sử dụng lao động trẻ em?

Lời giải:

Vì họ phải trả lương thấp cho lao động trẻ em, bên cạnh đó những lao động này rất biết nghe lời và chưa biết đứng lên đòi quyền lợi cho mình.

+) Nêu cảm xúc của mình về cuộc sống của các giai cấp công dân nửa đầu thế kỉ XIX.

Lời giải:

Các giai cấp công nhân phải chịu cảnh đói khổ, bị bóc lột rất lớn cả về tinh thần và vật chất.

Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 8: Dựa vào kến thức đã học và nội dung của SGK,em hãy:

+) Điền vào lược đồ trong hình bên tên các địa danh diễn ra phong trào công nhân của các nước Tây Âu trong những năm 1830-1840 ở Tây Âu.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Trình bày các sự kiện chính của phong trào công nhân ở các nước Tây Âu trong những năm 1830-1840:

Lời giải:

– 1831: công nhân dệt tơ thành phố Li ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm.

– 1844: công nhân dệt vùn Sơ – lê – din (Đức) khởi nghĩa.

– 1836 – 1857: Phong trào Hiến chương

Bài 3 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 8:Quan sát 2 bức ảnh dưới đây, em hãy:

+) Điền vào chỗ chấm (…….) ở dưới mỗi bức ảnh năm sinh, năm mất của hai nhân vật lịch sử này.

Lời giải:

Giải tập bản đồ tranh ảnh Lịch Sử lớp 8

+) Trình bày tóm tắt những đóng góp của hai nhân vật trên đối với phong trào công nhân quốc tế.

Lời giải:

– Các Mác và Ăng – ghen đã có công nghiên cứu về mặt lí luận, là động lực thúc đẩy cho phong trào công nhân quốc tế